;
11.12.2015 08.40
Ajankohtaista

Tampereen Pohtolan voimajohtoalue toimii tummaverkkoperhosen kiitoratana, alueelle valmistunut hoitosuunnitelma

Uhanalaisen tummaverkkoperhosen elinalueita on hoidettu kantaverkkoyhtiö Fingridin voimajohtoalueella Pohtolassa suunnitelmallisesti vuodesta 2010 alkaen. Alueelle on valmistunut uusi hoitosuunnitelma, ja maanomistajat ovat antaneet suostumukset hoito-toimenpiteille. Hoidon tavoitteena on avoimuuden säilyttäminen sekä lehtovirmajuuren ja mesikasvien lisääntyminen alueella.
Tummaverkkoperhonen on päiväperhoslaji, joka on rauhoitettu ja luokiteltu erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Tummaverkkoperhosella on Suomessa vain kaksi tunnettua esiintymäaluetta, joista toinen sijaitsee Pirkanmaalla. Kun avoimet, kosteat luonnonniityt ovat lähes kadonneet, tummaverkkoperhosta tavataan niiden sijaan joiltakin avoimilta joutomailta ja johtoalueilta.
 
Alueen hoidon suunnittelu ja hoidon järjestelyt aloitettiin vuonna 2009 ProAgrian Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi –hankkeessa. Yhteistyömalli ja hoitotoimet on havaittu toimiviksi. Kesän 2015 perhosseurannassa todettiin, että perhonen esiintyy edelleen alueella, vaikkakin kaksi kylmää ja sateista kesää peräkkäin ovat vähentäneet lajin yksilömääriä. Alueen hoitotoimia ja perhosseurantoja jatketaan uuden hoitosuunnitelman mukaisesti vuonna
2016-2020.
 
Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Se ei velvoita maanomistajia mihinkään toimenpiteisiin. Fingrid vastaa kohteen hoidosta ja hoidon kustannuksista, ja käytännön hoitotoimet toteuttaa paikallinen urakoitsija.

Lisätietoja:
ProAgria Etelä-Suomi, maa- ja kotitalousnaiset
MKN Maisemapalvelut 
maisemasuunnittelija Riikka Söyrinki     
puh. 040 744 7231

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö
erikoisasiantuntija Tiina Seppänen
puh. 030 395 5164
 
Kuvissa
-tummaverkkoperhonen, Melitea diamina
-lehtovirmajuuri, tummaverkkoperhosen toukan isäntäkasvi
-Pohtolan voimajohtoaukea kesällä 2015