;
30.6.2015 14.55
Lehdistötiedotteet

Siemens vahvistaa Fingridin sähköverkkoa

Siemens ja Fingrid ovat sopineet kolmen eri sähköverkkoa vahvistavan projektin toteutuksesta. Sopimusten arvo on yhteensä 17 miljoonaa euroa. Sopimukset sisältävät Hirvisuon sarjakompensoinnin, Taivalkoski-Ossauskosken sähköasemien saneerauksen ja Varkauden uuden kaasueristeisen sähköaseman.​-Nämä tilaukset ovat osa kantaverkon vahvistamisen investointiohjelmaa. Tällä varaudumme esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden nykyistä suurempaan osuuteen Suomen sähköntuotannossa. Tämä tarvitsee muun
muassa nykyistä vahvemman ja joustavamman kantaverkon, kertoo varatoimitusjohtaja Kari Kuusela Fingridiltä.
 
-Tulemme kolmella eri tavalla tukemaan Fingridin tavoitetta vahvistaa kantaverkkoa. Tämä kertoo osaamisemme monipuolisuudesta, Siemensin yksikönjohtaja Jyrki Penttilä kertoo.
 
Hirvisuon sarjakompensoinnilla vähennetään loistehoa kantaverkossa. Tämä parantaa sähkön siirtokapasiteettia avojohdoissa. Sarjakompensointia tarvitaan, kun sähköä siirretään pitkiä matkoja.
 
Taivalkosken ja Ossauskosken sähköasemien 220/110 kV saneerauksella parannetaan pohjoisen Suomen käyttövarmuutta ja varaudutaan alueen kasvaneeseen sähkönkulutukseen. Olemassa olevat sähköasemat uusitaan ja niiden muuntokapasiteettia lisätään. Siemensin sopimus sisältää maanrakennustyöt, uudet valvomot ja kokonaan uudet toisiojärjestelmät. Taivalkoski sijaitsee Kemistä pohjoiseen ja Ossauskoski siitä noin 50 kilometriä Rovaniemelle.
 
Varkauden 123 kV GIS-laitos on uusi sähköasema vanhan viereen. Avaimet käteen -toimitukseen kuuluvat rakentaminen, asennus ja suunnittelutyöt. Nykyaikaiset, kaasueristeiset GIS-kojeistot lisäävät aseman turvallisuutta ja käyttövarmuutta. Jännitteiset osat ovat kojeiston sisällä suojattuina kaikelta
koskettamiselta ja ympäristön vaikutuksilta. Käytetty tekniikka säästää myös tilaa.
 
Uudet investoinnit ovat jatkoa Fingridin mittavalle investointiohjelmalle, jolla varaudutaan esimerkiksi tuulivoiman merkittävään lisääntymiseen.
 
Fingrid rakentaa ja kehittää kantaverkkoa kuluvan vuosikymmenen aikana 1,7 miljardin euron edestä. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 2 500 kilometriä lisää voimajohtoja ja parisen kymmentä uutta
sähköasemaa.
 
Lisätietoja:
 
Jyrki Penttilä
Siemens Osakeyhtiö
yksikön johtaja
puh. 010 511 3363
 
Kari Kuusela
Fingrid Oyj
varatoimitusjohtaja, omaisuudenhallinta
puh. 030 395 5129 tai 040 502 7333