;
27.1.2015 10.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Riittääkö sähkö tulevina pakkastalvina? Selvitys sähkötehon riittävyydestä huippukulutuksen aikana

Kotimainen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta huippukysynnän aikana tällä hetkellä eikä tulevaisuudessa. Olkiluoto 3:n valmistuminen lisää kapasiteettia vuosikymmenen lopulla, mutta Suomeen on tuotava jatkossakin sähköä talvipakkasilla. Sähkön tuontiyhteydet ja naapurimaiden sähkön kysynnän ylittävä tuotantokapasiteetti riittävät kuitenkin kattamaan tämän vajauksen, mutta todennäköisyys kulutuksen lyhytaikaisille rajoituksille on kasvanut. Näin todetaan Pöyry Management Consulting Oy:n selvityksessä, joka julkistettiin 27.1.2015 Helsingissä.
Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiateollisuus ry, Fingrid Oyj, Metsäteollisuus ry ja Suomen Elfi Oy tilasivat Pöyryltä arvion Suomen sähkötehon riittävyydestä ja sähköntuotannon kapasiteettirakenteen kehityksestä.
 
Raportin julkistustilaisuudessa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kertoi, että sähkön tuotantorakenteessa jo tapahtuneet, ja tulevat muutokset,  nostavat huippukulutustilanteessa tehopulan todennäköisyyttä.
Tehopula on tilanne, jossa sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tehopula on kuitenkin hallittavissa oleva tilanne, johon Fingrid on yhdessä muiden verkonhaltijoiden kanssa varautunut, ja rajoitukset
koskisivat lyhytaikaisesti pientä osaa sähkönkulutuksesta, Ruusunen mainitsee esityksessään.
 
Nyt julkaistu selvitys antaa hyvät lähtökohdat jatkokeskusteluille ja luo yhteistä tietopohjaa tilanteesta. On tärkeää, että selvityksessä ovat mukana sekä sähkön tuottajat että kuluttajat. Vaikka välitöntä uhkaa sähkötehon loppumisesta ei selvityksen mukaan ole, on tärkeää jatkaa työtä, jotta sähkömarkkinat turvaavat myös jatkossa tehon riittävyyden, toteaa energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen, Työ- ja elinkeinoministeriön 27.1.2015 julkaistussa tiedoteessa:
 
 
Jukka Ruususen esitys on luettavissa  kokonaisuudessaan Fingridin SlideShare-kokoelmassa täällä.