;
24.4.2015 11.05
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Projektit

Projekti taajuusohjattujen reservien teknisten ominaisuuksien päivittämiseksi (FCP-projekti)

Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat vastuussa tunnin sisäisestä tehotasapainosta pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Sähköjärjestelmän taajuus ilmaisee, kuinka hyvin sähkön kulutus ja tuotanto ovat tasapainossa. Taajuutta ylläpidetään erilaisin reservein. Kantaverkkoyhtiöt hankkivat reservejä markkinaehtoisesti, ja reservejä aktivoidaan sähköjärjestelmän tarpeiden mukaisesti.
 
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet projektin, jonka tarkoituksena on uudistaa ja harmonisoida Pohjoismaissa käytössä olevien taajuusohjatun käyttöreservin ja taajuusohjatun häiriöreservin tekniset vaatimukset, mukaan lukien vaatimukset liittyen dokumentointiin, testaukseen ja reaaliaikamittauksiin.
 
Projektin päätavoitteet ovat:
- taajuuden laatukriteerien saavuttaminen optimaalisella tavalla
- selkeästi määritetyt ja erilaiset teknologiat huomioivat vaatimukset
 
Osana projektia toimii referenssiryhmä, jonka tarkoitus on toimia linkkinä reservitoimittajien ja kantaverkkoyhtiöiden välillä ja tuoda projektiin reservintoimittajien kokemusta. Referenssiryhmässä on edustettuna reservintoimittajia, säätäjävalmistajia ja etujärjestöjä. Projektin aikana järjestetään myös muutama workshop, joiden tavoitteena on jakaa tietoa projektista laajemmin kaikille sidosryhmille. Ensimmäinen workshop on suunniteltu järjestettävän 15.10.2015 Göteborgissa.
 
Projekti päättyy vuonna 2016.
 
Lisätietoja:
Minna Laasonen, vanhempi asiantuntija, puh. 030 395 5132
Laura Laitinen, asiantuntija, puh. 030 395 5166
Mikko Kuivaniemi, suunnitteluinsinööri, puh. 030 395 5188