;
3.9.2015 12.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Pohjoismaiden yhteisen taseselvityksen käyttöönottopäivämääriä tarkistetaan

Yhteispohjoismaisen taseselvityksen (Nordic Balance Settlement, NBS) käyttöönotto lykkääntyy. Uusia päivämääriä ei ole vielä päätetty, mutta käyttöönotto siirtyy alkuvuodesta syksyyn 2016.
"Lykkääntymiseen on monia syitä, kuten tietojärjestelmien kehitys, markkinatoimijoiden valmius ja asetusvalmistelut", sanoo NBS-hankkeen projektipäällikkö ja eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen.
 
Järjestelmätestausten tulosten ja valittujen testauskumppaneiden kanssa saatujen testauskokemusten perusteella hanke on tullut siihen johtopäätökseen, että uusi taseselvitysjärjestelmä ei vielä toimi odotetusti. Siksi järjestelmän testausta (OTR) ei voida aloittaa koko pohjoismaisella markkinalla alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tarkoituksena on laatia uusi aikataulu tunnistettujen riskien hallitsemiseksi ja onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi. Asiasta tiedotetaan lisää syyskuun aikana.
 
"Olemme myös arvioineet NBS:n sidosryhmien valmiutta ja tulleet siihen johtopäätökseen, että käyttöönottoa on pakko lykätä. Useat markkinatoimijat ovat ilmaisseet tarvitsevansa lisää aikaa toiminnallisiin ja tietojärjestelmiin liittyviin valmisteluihin", Ahonen sanoo.
 
Markkinatoimijat ja eSett jatkavat syksyllä 2015 aktiivisesti markkinarakenteita koskevan tiedon validointia ja valmistelua. Käyttöönottosuunnitelma päivitetään uuden aikataulun mukaiseksi syyskuun aikana. Päivitetty suunnitelma on luettavissa internetsivustolla osoitteessa www.eSett.com/commissioning.
 
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
NBS:n projektipäällikkö, eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen,
puh. +358 50 542 5427

NBS-hanke
Suomen, Norjan ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät ovat päättäneet ottaa käyttöön yhteisen taseselvityspalvelun Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. Tätä varten kantaverkkoyhtiöt ovat kehittäneet uuden harmonisoidun taseselvitysmallin ja perustaneet yhdessä omistamansa palveluyhtiön eSett Oy:n hoitamaan yhteistä taseselvitystä.