;
22.5.2015 18.00
Ajankohtaista

Lampaat aloittivat kesätyönsä voimajohtoaukeilla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Lampaat ovat aloittaneet Nokialla kesätyönsä, voimajohtoalueiden niittymaiseman laiduntamisen Hätilännotkon viheralueella ja Luodon saaressa. Lampaiden laidunkäyttö voimajohtoalueilla on yhteishanke, jossa yhdistetään pienyrittäjyyden tukeminen ja voimajohtoaukeiden monimuotoinen käyttö. Hanke käynnistyi vuonna 2010 ja lampaat ovat laiduntamassa voimajohtoaukeita jo kuudetta kesää.
Nelijalkaiset maisemanhoitajat aloittivat työnsä Nokialla Hätilännotkon alueella ja Luodon saaressa tänään perjantaina 22.5. Natura 2000 -verkostoon kuuluva Luodon saari sekä Hätilännotkon viheralue ovat
Nokian kaupungin sekä Fingridin ja Elenia Oy:n yhteisiä hoitokohteita, joissa voimajohdot kulkevat alueiden halki.
 
Alueiden hoidon suunnittelusta ja järjestämisestä on vastannut ProAgria Pirkanmaan Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi -hanke. Hankkeen yhteistyökumppanit Nokian kaupunki, Fingrid ja Elenia Oy 
sitoutuivat alueen hoidon rahoittamiseen vuosina 2010 - 2014.
 
Hoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja maisemallisten arvojen ylläpitäminen ja edistäminen palauttamalla osittain saaren vanhojen laidunalueiden avoimuutta ja edistämällä niittykasvillisuuden menestymistä.
 
Kokemukset monimuotoisuuden säilymisestä ovat olleet hyviä ja energiayhtiöt ovat jatkaneet hankkeen tukemista. Säännöllisten raivausten vuoksi avoimina pysyvät johtoaukeat ovat tutkimusten mukaan potentiaalisesti tärkeä korvaava elinympäristö niittyjen vähenemisestä kärsineille lajeille.
 
Laidunnus on erinomainen tapa hoitaa maaseutumaisia alueita myös taajamassa. Hoidettu ympäristö lisää luonnon ja maiseman monimuotoisuutta sekä asuinympäristön viihtyisyyttä.
 
Ympäristön hoito maaseutumaisin menetelmin antaakin mahdollisuuden kehittää avoimia, niittymäisiä alueita. Tällaiset kohteet ovat usein luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä, mutta koneellisesti hankalia hoitaa. Sen sijaan laiduneläimet pääsevät liikkumaan hankalassakin maastossa.
 
Lisätietoja:
Tiina Seppänen, puh. 030 395 5164
 

Lampaat aloittivat kesätyönsä viipymättä.