;
22.1.2015 10.55
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen - toisen huutokaupan (2nd auction) käyttöönotto Nord Pool Spotin markkina-alueella

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ja Nord Pool Spot selvittävät toisen huutokauppakierroksen (2nd auction) käyttöönottoa vuorokausimarkkinoilla. Toinen huutokauppa käytäisiin tilanteissa, joissa ensimmäisellä laskentakierroksella kysyntää ja tarjontaa ei saada tasapainotettua ja jouduttaisiin tasapainon saavuttamiseksi rajoittamaan markkinatoimijoiden kysyntää tai tarjontaa.
Nord Pool Spotin tarjouskirjat avataan toisen huutokaupan ajaksi. Tällöin markkinatoimijoilla on mahdollisuus päivittää tarjouksiaan noin 10 minuutin ajan. Tämä julkisessa kuulemisessa oleva ehdotus toisesta huutokaupasta perustuu oletukseen, että toisen huutokaupan aikana markkinatoimijoilla on mahdollisuus muuttaa tarjouksiaan siten, että kysynnän tai tarjonnan tasapaino ja markkinahinta saadaan selville ilman nykyisin käytössä olevaa kysynnän tai tarjonnan rajoittamista.
 
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ja Nord Pool Spot haluavat kuulla sidosryhmiä toisesta huutokaupasta. Kuultuaan sidosryhmiä kantaverkkoyhtiöt ja Nord Pool Spot päättävät jatkotoimista.
 
Suomen osalta pyydämme sidosryhmiä kommentteja antaessaan ottamaan kantaa toiseen huutokauppaan ja sen vaikutuksiin tehoreservitarjousten hinnan määrittämisessä.
 
Konsultaatiodokumentti löytyy täältä.
 
Vastaukset konsultaatiodokumentissa esitettyihin kysymyksiin ja muut dokumenttiin liittyvät kommentit tulee lähettää viimeistään 23.2.2015 sähköpostitse osoitteeseen 2nd-auction@npspot.com.
 
Lisätietoja kuulemisesta: Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182.
 
Kantaverkkoyhtiöt ja Nord Pool Spot järjestävät kuulemisen samaan aikaan. Lisätietoja kuulemisesta antavat myös:
 
Energinet.dk: Ulrik Møller, puh. +45 233 385 45
Svenska Kraftnät: Mårten Bergman, puh. +46 104 758 378
Statnett SF: Trond Arnljot Jensen, puh. +47 239 037 21
Nord Pool Spot: Hilde Rosenblad, puh. +47 671 091 74