;
10.9.2015 09.55
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj varautuu vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten. Voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Voimajohtojen suunnittelua tukeva ympäristövaikutusten arviointityö valmistuu vuoden 2016 aikana.
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj varautuu vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten.  Voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Voimajohtojen suunnittelua tukeva ympäristövaikutusten arviointityö valmistuu vuoden 2016 aikana.
 
Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Fingrid Oyj on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ja on ottanut huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirron kehitystarpeet. Hanhikiven ydinvoimalaitos on liitettävä muuhun voimajärjestelmään siten, että liityntä mahdollistaa laitoksen turvallisen toiminnan ja laitos voi syöttää tuottamansa sähköenergian verkkoon suunnitellulla tavalla kaikissa tilanteissa.
 
Hanhikiven niemen ydinvoimalaitokselta varaudutaan rakentamaan 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Raahen Lumimetsään. Lisäksi tarvitaan 110 kilovoltin voimajohtoyhteys ydinvoimalaitokselta Keskikylään (Pyhäjoki) ja edelleen Keskikylästä Jylkkään (Kalajoki). Osa nyt arvioitavista voimajohdoista tulee Fennovoiman liittymisjohdoiksi ja osa Fingridin kantaverkoksi.
 
Fingrid ja Fennovoima tekevät päätökset voimajohtojen rakentamisesta myöhemmin, Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen etenemisen mukaisesti. Voimajohtojen rakentamisen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta.
 
Ympäristöselvityksistä tietoa voimajohtojen suunnitteluun

Voimajohtohankkeeseen sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVA-menettelyn tuottaman tiedon ja palautteiden avulla voimajohtojen reitit voivat vielä tarkentua. Voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja Kalajoelle.

Nyt valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan, miten ympäristövaikutukset selvitetään. Arviointiohjelma on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman nähtävillä olosta, pyytää lausunnot ja ohjaa arviointityötä omalla lausunnollaan. Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään myös yleisötilaisuuksissa.

Tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön kootaan arviointiselostukseksi. Arviointiselostus valmistunee kesällä 2016.

Lisätietoja:  
Fingrid Oyj, kehityspäällikkö Satu Vuorikoski p. 030 395 5195
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Pasi Saari p. 030 395 5178