;
29.10.2015 12.15
Lehdistötiedotteet

Fingridin kantaverkkomaksut nousevat - tavoitteena vakaa ennustettava tariffi

Fingrid Oyj nostaa vuoden 2016 alusta kantaverkkomaksuja keskimäärin 14 prosenttia. Maksukorotukset perustuvat uuden sääntelymallin mahdollistamaan korkeampaan tuottotasoon ja yhtiön investointien rahoittamiseen. Korotuksista huolimatta kantaverkkomaksut ovat Suomessa edelleen eurooppalaisesti vertaillen edulliset.
Suomen kantaverkkoyhtiön toimintaa ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Tammikuun alusta käynnistyy uusi valvontajakso, joka sallii kantaverkkoyhtiölle muutamaa edellisvuotta jonkin verran suuremman tuottotason. Energiaviraston uudessa sääntelymallissa kantaverkkotoiminnan kohtuullinen tuotto nousee lähemmäs eurooppalaista tasoa.
 
Kuluvan vuoden tilikauden tuloksen ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja veroja ennakoidaan paranevan edellisvuodesta merkittävästi ja siten yhtiön ennakoidaan päätyvän vuonna 2015 päättyvältä valvontajaksolta ylituottoiseksi. Yhtiön aiemman ilmoituksen mukaisesti tämä ylituotto on otettu huomioon vuoden 2016 kantaverkkohinnoittelussa korotustarvetta pienentävänä tekijänä.
 
Yhtiö nostaa kantaverkkomaksuja vuoden 2016 alusta uudelle valvontajaksolle viranomaisen määrittelemän kohtuullisen tuottotason mukaisesti keskimäärin 14 prosenttia. Korotuksesta huolimatta hintataso on eurooppalaisittain edelleen edullinen, eikä tavallisten kuluttajien sähkön hinnassa tapahdu merkittäviä muutoksia. Nykyisellään kantaverkkomaksun osuus on vain kaksi prosenttia kuluttajan sähkölaskusta. Kerrostaloasiakkaan sähkölasku nousee tämän johdosta noin kaksi euroa vuodessa ja sähkölämmitteisen omakotitalon omistajalle korotus merkitsee noin kuuden euron lisälaskua vuodessa.
 
- Uusi tuottotaso mahdollistaa sen, että Fingrid kykenee pitämään Suomen kantaverkon jatkossakin maailman luotettavimpien joukossa. Sähköverkon luotettavuus on yhteiskunnan toimivuuden peruspilareita, siksi yhtiön investointitahti kantaverkon vahvistamiseksi jatkuu kiivaana, kommentoi uusia kantaverkkomaksuja toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
Fingridin vuosittaiset kokonaisinvestoinnit 2015-2016 ovat noin 150 miljoonaa euroa. Koko toimialalla on edelleen edessä merkittäviä investointeja, joiden taustalla ovat asiakkaiden tarpeet, ikääntyvän kantaverkon uusiminen, sähkömarkkinoiden kehittyminen ja sähkömarkkinalain uudistukset.
 
- Investointitarpeet on otettu huomioon sääntelyssä. Fingrid saa ansaita jatkossa jonkin verran enemmän kuin tähän asti, jotta se kykenee toteuttamaan perustehtäväänsä ja tekemään tarvittavat investoinnit, kertoo Ruusunen.
 
Fingridin asiakkaille uusi sääntelymalli tuo kantaverkkomaksujen kehitykseen entistä enemmän vakautta ja ennakoitavuutta. Malli tulee voimaan kahdeksaksi vuodeksi aiemman neljän vuoden sijasta.
 
Uusi malli lisää myös pullonkaulatuottojen käytön läpinäkyvyyttä. Jatkossa ne käsitellään muista tuotoista erillään, joten niiden suuret vaihtelut eivät enää vaikuta kantaverkkomaksuihin.
 
Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419
(tavattavissa torstaina 29.10.2015) tai
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
(tavattavissa perjantaina 30.10.2015)