;
5.5.2015 13.00
Ajankohtaista, Projektit, Sähköjärjestelmä

Fingridiltä investointipäätös Alajärven sähköaseman uusimisesta

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Alajärven sähköaseman 400 kV kytkinlaitoksen uusimisesta. Uusi kytkinlaitos parantaa koko Suomen voimajärjestelmän käyttövarmuutta.

Alajärvi on yksi kantaverkon keskeisistä solmupisteistä. Nykyinen ikääntynyt 400 kV kytkinlaitos uusitaan ja samalla sen kiskojärjestelmää kehitetään. Uusi 400 kV kytkinlaitos tulee olemaan duplex- eli kaksikatkaisijajärjestelmä. Duplex-järjestelmä on nykyään kantaverkon 400 kV kytkinlaitoksissa perusratkaisu, jolla saavutetaan erinomainen käytettävyys ja käyttövarmuus. 

Työturvallisuuden varmistamiseksi ja siirtokeskeytysten minimoimiseksi uusi kytkinlaitos rakennetaan uuteen paikkaan nykyisen asema-alueen viereen. Olemassa olevat 400 kV voimajohdot käännetään uuteen kytkinlaitokseen. Nykyinen 220 kV kytkinlaitos puretaan ja Alajärvelle tulevat 220 kV jännitteiset voimajohdot otetaan 110 kV jännitteisinä käyttöön. Alajärven 220 kV jännitteisen kytkinlaitoksen purku  on osa Fingridin päätöstä luopua 220 kV jännitetasosta Oulujoen eteläpuolella. Muutoksen vuoksi 110 kV kytkinlaitokseen tehdään laajennus ja lisäksi perusparannus. Vuonna 2017 valmistuvan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 18 M€.

 

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, puh. 030 395 5135