;
20.1.2015 16.30
Pörssitiedotteet

Fingridille myönnetty sähköverkkolupa

Energiavirasto on 19.1.2015 antamallaan päätöksellä määrännyt Fingrid Oyj:n sähkömarkkinalain mukaiseksi järjestelmävastaavaksi kantaverkon haltijaksi sekä myöntänyt yhtiölle luvan harjoittaa sähköverkkotoimintaa kantaverkossa. Annettu sähköverkkolupa on voimassa toistaiseksi.
Päätös kumoaa aiemman vuonna 1997 annetun sähköverkkoluvan.
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140