;
30.10.2015 12.05
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Fingrid varmistaa Itä-Suomen sähkönsyöttöä uudistamalla Huutokosken sähköasemaa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Huutokosken sähköaseman uudistamisesta. Investoinnilla varmistetaan Itä-Suomen sähkönsyöttöä.
Varkauden lähistöllä olevan Huutokosken sähköasema on hyvin tärkeä Itä-Suomen käyttövarmuuden kannalta, sillä se ja Kuopion pohjoispuolella sijaitsevan Alapitkän sähköasema syöttävät sähköä laajalle alueelle, jolla asuu yli 500 000 ihmistä. Lisäksi Huutokosken 110 kilovoltin kytkinlaitokseen on liitetty kolme Fingridin varavoimalaitosta, joiden tuottamalla sähköllä varmistetaan sähkön riittävyys sähköjärjestelmän mahdollisissa häiriötilanteessa.

Huutokosken 1970-luvun alkupuolella rakennetun 400/110 kilovoltin sähköaseman laitekanta on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä. Huutokosken 400 kilovoltin kytkinlaitos uusittiin vuonna 2013 toisen Yllikkälä - Huutokoski 400 kilovoltin voimajohdon rakentamisen yhteydessä, ja nyt tehdyn investointipäätöksen mukaan uusitaan myös 110 kilovoltin kytkinlaitos. Vanha 110 kilovoltin avokytkinlaitos puretaan ja tilankäytöllisistä syistä se korvataan uudella kaasueristeisellä kytkinlaitoksella. Samalla uusitaan tarvittavin osin aseman muita laitteita ja järjestelmiä.
 
Noin 12 miljoonan euron arvoisen investoinnin rakennustyöt alkavat kesällä 2016 ja hanke valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.
 
Huutokosken sähköasemahanke on osa kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Savo-Karjalan alueen kehittämissuunnitelmassa seuraavan kymmenen vuoden aikana tehtävät investoinnit johtuvat pääosin kantaverkon ikääntymisestä. Tällä, ja alueen muilla tulevilla investoinneilla, pidetään kantaverkon käyttövarmuus nykyisellä korkealla tasolla.

Lisätietoja: 
johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, Jussi Jyrinsalo
puh. 040 550 2044