;
3.7.2015 13.00
Ajankohtaista

Fingrid pyytää mielipiteitä Kantaverkon kehittämissuunnitelmasta vuosille 2015 - 2025

Palautteita pyydetään lähettämään 31.8.2015 mennessä koskien Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmaa 2015 - 2025.
Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid on kantaverkonhaltijana laatinut omistamaansa kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskevan kymmenvuotisen kantaverkon kehittämissuunnitelman. Kantaverkon kehittämissuunnitelma on Suomen osalta pohjana sähkökauppa-asetuksessa säädetyn EU:n laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laatimisessa.
 
Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa kuvataan kantaverkon kehittämisprosessi ja siinä esitetään Suomen kantaverkkoa koskevat kehityskohteet ja suunnitellut investoinnit vuosille 2015 - 2025.
Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin ja asiakkaiden yhteistyössä laatimiin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Se on yhteneväinen Itämeren alueen verkkosuunnitelman ja koko Euroopan Unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman kanssa (Ten Year Network Development Plan TYNDP).
 
Nyt laadittu kantaverkon kehittämissuunnitelma julkaistaan syksyllä 2015.
Kantaverkon kehittämissuunnitelmaa koskevat palautteet pyydämme lähettämään 31.8.2015 mennessä osoitteeseen palautteet@fingrid.fi.
 
 
 
Lisätietoja:
asiantuntija Kaisa Nykänen, p. 040 192 6424
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, p. 040 551 3947