;
14.9.2015 10.50
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Fingrid parantaa sähköverkon käyttövarmuutta Etelä-Pohjanmaalla

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Pohjanmaalla sijaitsevan Kristinestadin sähköaseman laajentamisesta. Aseman laajennus parantaa sähköverkon luotettavuutta Etelä-Pohjanmaalla ja mahdollistaa satojen megawattien tuulivoiman liittämisen verkkoon.
Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirretään sähkönkäyttäjille Fingridin kantaverkkoon kuuluvan Kristinestadin sähköaseman ja paikallisen EPV Alueverkko Oy:n 110 kilovoltin verkon kautta. Osapuolten yhdessä tekemän verkkosuunnitelman tuloksena Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva EPV Alueverkko Oy muuttaa verkkonsa käyttötapaa niin, että siihen voidaan liittää merkittävästi nykyistä enemmän tuulivoimaa. Muutos edellyttää Kristinestadin sähköaseman laajentamista, ja samalla aseman merkitys keskeisenä sähkönsiirtoverkon solmupisteenä kasvaa.

Päätös Kristinestadin sähköaseman rakentamisesta tehtiin vuonna 2010, ja jo silloin aseman suunnittelussa otettiin kattavasti huomioon mahdolliset laajennustarpeet. Vuonna 2014 valmistuneelle asemalle rakennettiin laaja 110 kilovoltin kytkinlaitos, suppea 400 kilovoltin kytkinlaitos sekä 400/110 kilovoltin muuntaja, joka sitoo yhteen 110 kilovoltin jakeluverkon ja 400 kilovoltin päävoimansiirtoverkon. 
 
Tehdyn investointipäätöksen mukaan Kristinestadin sähköasemaa laajennetaan. Asemalle lisätään toinen 400/110 kilovoltin muuntaja ja 400 kilovoltin kytkinlaitos laajennetaan duplex-kytkinlaitokseksi. Investointi mahdollistaa tuulivoiman liittämisen verkkoon Etelä-Pohjanmaalla ja tarjoaa samalla alueen sähkönkäyttäjille käyttövarman yhteyden kantaverkkoon. Samalla verkkoyhtiöiden väliset vastuualueet selkiytyvät, verkon käyttötoiminta helpottuu ja aseman laajennus turvaa alueen sähköverkon korkean käytettävyyden ja käyttövarmuuden myös erilaisissa häiriö- ja huoltokeskeytystilanteissa. 

Noin 10 miljoonan arvoisen investoinnin rakennustyöt alkavat ensi vuoden aikana, ja hanke valmistuu vuoden 2017 syksyllä. 

Lisätietoja: 
johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, Jussi Jyrinsalo,
puh. 040 550 2044