;
2.10.2015 13.15
Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n tulos muodostumassa selvästi ennakoitua paremmaksi

Fingrid Oyj:n tilikauden 2015 tuloksen ilman johdannaisten käyvänarvon muutoksia ja veroja ennakoidaan aiemmasta poiketen paranevan edellisvuodesta merkittävästi. Poikkeuksellinen vesi- ja tuotantotilanne Pohjoismaissa ovat painaneet sähkön tukkumarkkinahinnat erittäin alhaiselle tasolle. Suomen ja Ruotsin välinen fyysinen sähkön siirtokapasiteetti ei ole riittänyt vastaamaan Suomen kysyntään, minkä seurauksena Suomen ja Ruotsin aluehintaerot ovat kasvaneet poikkeuksellisen suuriksi ja siten kantaverkkoyhtiöille on kertynyt runsaasti niin sanottuja pullonkaulatuottoja.
Markkinamekanismin kautta allokoituvat pullonkaulatuotot ovat erityisesti heinä-elokuussa olleet poikkeuksellisen suuret, yhteensä 32,3 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun pullonkaulatuotot ovat yhteensä 67,7 miljoonaa euroa, mikä on 30,1 miljoonaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. Koko vuoden osalta pullonkaulatuottojen ennustetaan olevan ennätyksellisen suuret.
 
On todennäköistä, että yhtiö päätyy vuonna 2015 päättyvältä valvontajaksolta ylituottoiseksi. Tämä ylituotto tullaan ottamaan huomioon vuoden 2016 kantaverkkohinnoittelussa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419