;
16.11.2015 17.20
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E -selvitys taseselvitysajanjakson pituuden harmonisoinnista ja lyhentämisestä

Osana tasehallinnan verkkosäännön (Network Code on Electricity Balancing) valmistelua ENTSO-E tekee selvityksen taseselvitysajanjakson harmonisoinnin ja lyhentämisen hyödyistä ja kustannuksista. Selvitystä varten on avattu kysely sähkömarkkinoiden eri osapuolille.
Eurooppalaisten sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöjärjestö ACER esitti omassa tasehallinnan verkkosääntöä koskevassa suosituksessaan taseselvitysajanjakson harmonisointia 15 minuuttiin. Nyt tehtävän selvityksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää, kun verkkosäännön valmistelu jatkuu komission komitologiakäsittelyssä.
 
Kysely on avoin kaikille eri sidosryhmien edustajille. Fingrid vastaa kyselyyn omasta näkökulmastaan kantaverkkoyhtiönä. Vastausaikaa on vuoden 2016 tammikuun 14. päivään saakka.
 
ENTSO-E:n tiedote selvityksestä sekä vastausohjeet löytyvät ENTSO-E:n internet-sivuilta täältä.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo, puh 030 395 5181