;
22.12.2015 14.05
Ajankohtaista

Energiavirasto vahvisti Fingridin kantaverkkopalveluehdot

Energiaviraston on 30.11.2015 vahvistanut Fingridin kantaverkkopalveluehdot.

Vahvistuspäätös koski Fingridin kantaverkkosopimusta 2016, sekä sen liitteitä ja sovellusohjeita:

  • liite 1 Kantaverkkopalveluehdot 2016
  • liite 2 Palveluhinnoittelu
  • liite 3 Asiakkaan liittymispisteet sekä mittaus- ja laskutustiedot
  • loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpidon sovellusohje
  • reaaliaikaisen tiedonvaihdon sovellusohje

Kantaverkkosopimus 2016 ja sen liitteet ja sovellusohjeet sekä uusi netotussopimusmalli on julkaistu internetsivuillamme osoitteessa Asiakkaat -> Käyttövarma sähkönsiirto -> Kantaverkkosopimus 2016.

Lisätiedot:
Petri Parviainen, puh. 030 395 5282
Jarno Sederlund, puh. 030 395 4251
Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219