;
21.2.2014 10.00
Ajankohtaista

Uudistettu asiakastoimintamalli käyntiin

Vuoden 2013 aikana Fingridissä mietittiin yhdessä asiakkaiden kanssa, miten Fingridin asiakastoimintaa pitäisi kehittää ja kysyimme, mitä keskeisiä tarpeita asiakkailla on. Keskusteluista ja asiakastoimikunnista saatuja palautteita käytettiin asiakastoimintamallin uudistamiseen.
Uudistetussa asiakastoimintamallissa asiakasryhmiä ja Fingridin asiakkaille tarjottavia palveluita on tarkennettu siten, että ne vastaavat asiakkaidemme tarpeita ja liiketoiminta-alueita. Asiakkaitamme ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja sähkömarkkinatoimijat. Näille tarjottavia palveluita ovat:
  • kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon
  • tasesähkökauppa ja taseselvitys
  • käyttövarma sähkönsiirto
  • toimivat sähkömarkkinat ja edunvalvonta
  • markkinapaikka reserveille
  • sähkömarkkinainformaatio
  • tiedonvaihtopalvelut ja
  • alkuperätakuun sertifikaatti.
Tehty muutos mahdollistaa kohdennetumman ja suunnitelmallisemman asiakaspalvelun aikaisempaan toimintatapaan verrattuna. Jatkossa asiakkaiden kysymyksiin vastaa useampi fingridiläinen asiantuntija, jotta asiointi ja yhteistyö kanssamme sujuisi entistä joustavammin.

Asiakkuuksien hoidossa olemme asiakkaille luotettava ja tasapuolinen kumppani. Palvelun lähtökohtia ovat varma sähkö, toimivat markkinat, muuttuvia asiakastarpeita vastaavat palvelut sekä edullinen hinnoittelu.

Tärkeä osa jatkuvaa kehitystyötä on vuoden alusta käyttöönotettu sähköinen palautejärjestelmä. Ruusuja ja risuja voi nyt antaa palautelomakkeella. Palautteet käsitellään luottamuksellisina.

Asiakastoimintamallin uudistuminen muuttaa vaiheittain myös Fingridin internetsivujen Asiakkaat-osiota.

Seuraavassa uutiskirjeessä kerromme lisää asiakaspalvelumme asiantuntijaverkostosta.


Lisätiedot:
Jussi Jyrinsalo, puh. 030 395 5118