;
28.7.2014 18.20
Häiriöt

Ukkosen aiheuttamat laiterikot Seitenoikean ja Leppikosken asemilla

Maanantai-iltapäivällä 28.7.2014 ukkosen aiheuttamat laitevauriot aiheuttivat sähkökatkon Kainuussa Paljakan ja Ristijärven alueella klo 16.19. Sähköt alueelle saatiin palautettua varakytkennöin noin 15 minuutissa. Häiriö koski yhteensä 19 000 loppukäyttäjää.
Laitevaurioiden seurauksena Leppikosken sähköasema, Seitenoikea-Leppikoski voimajohto sekä osa Leppikoski-Tihisenniemi voimajohtoa on erotettu valtakunnan verkosta korjaustöiden ajaksi ja aiheuttavat tuotantorajoituksia alueen voimalaitoksille.
 
Lisätiedot:
Jussi Huttunen puh. 030 395 4242
 
Uutinen päivitetty 29.7.2014 klo 12.25