;
28.11.2014 11.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasepalvelun uudet hinnat 1.1.2015 alkaen

Tasepalvelun hinnoittelu muuttuu tammikuun 2015 alusta.
Toteutuneen tuotannon ja -kulutuksen maksuja korotetaan 1.1.2015 alkaen seuraavasti:  
 
Nyt voimassa olevat maksut​ Maksut 1.1.2015 alkaen​
​Toteutunut tuotanto ​0,15 €/MWh 0,20 €/MWh​
Toteutunut kulutus ​ 0,25 €/MWh​ 0,30 €/MWh​

Korotus on keskimäärin 22 %. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.
 
Toteutuneen tuotannon ja kulutuksen maksuja laskettiin elokuun alusta loppuvuodeksi huomattavasti, reservihankinnan kustannusten oltua ennakoitua alhaisemmat. Vuoden 2015 alussa voimaan astuvat maksut ovat suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2014 maksut keskimäärin.
 
Tuotannon ja kulutuksen maksuilla katetaan tasepalvelulle kohdistettavat reservikulut ja tasepoikkeamakulut. Reservikuluihin sisältyvät taajuusohjatun käyttöreservin sekä automaattisen taajuudenhallintareservin kulut kokonaisuudessaan sekä 10 % taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin kustannuksista. Tasepoikkeamakuluihin sisältyy 50 % Suomen ja Pohjoismaiden välisestä tasepoikkeamasta aiheutuvista kustannuksista.
 
Lisätietoja:
Jani Piipponen, puh. 030 395 5196