;
26.5.2014 16.00
Lehdistötiedotteet

Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköön liittyvät voimajohtoreitit julki

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on varautunut liittämään Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön kantaverkkoon. Ydinvoimalaan liittyvien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi keväällä 2013 yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta. Nyt Fingrid on valinnut ne voimajohtoreitit, jotka etenevät jatkosuunnitteluun laitoksen toteutusaikataulun täsmentyessä.
Uuden ydinvoimalaitosyksikön sähköverkkoon liittämiseksi tarvitaan Olkiluodosta Raumalle uusi 400 kilovoltin, kahdella virtapiirillä toteutettu voimajohto. Olkiluodosta varaudutaan rakentamaan myös uusi 110 kilovoltin voimajohtoyhteys Raumalle tämän 400 kilovoltin voimajohdon rinnalla. 
 
Lisäksi kantaverkkoa on vahvistettava uusilla 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä Raumalta Ulvilaan, Forssaan ja Lietoon. Yhteensä uusia voimajohtoja tarvitaan noin 290 kilometriä. Nämä uudet voimajohdot rakennetaan suurelta osin nykyisten voimajohtojen rinnalle tai paikalle. Nykyisiä johtoalueita hyödynnetään mahdollisimman paljon unohtamatta verkon käyttövarmuutta.
 
Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin voimajohtojen YVA-menettely alkoi loppuvuodesta 2011 ja päättyi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antamaan lausuntoon arviointiselostuksesta huhtikuussa 2013. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä YVA:ssa tarkasteltiin Rauman ja Ulvilan sähköasemien välillä sekä Rauman sähköaseman ja Huittisten välillä.
 
Saatujen lausuntojen ja arviointitulosten perusteella Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun Rauman ja Ulvilan sähköasemien välillä nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen paikalle sijoittuvan itäisen reittivaihtoehdon A. Rauman sähköaseman ja Huittisten välillä jatkosuunnitteluun on valittu nykyisten 400 kilovoltin voimajohtojen rinnalle sijoittuva eteläisempi reittivaihtoehto A1. YVA menettelyssä tarkastellut tekniset vaihtoehdot päätetään myöhemmin, kun voimajohtohankkeen yksityiskohdat ovat selvillä.
 
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on pyytänyt 20. toukokuuta valtioneuvostolta, että Olkiluoto 4 ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöksen voimassaoloaikaa jatketaan ja rakentamislupahakemuksen jättämiselle asetettaisiin uusi määräaika. Fingrid tekee päätökset voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta myöhemmin Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikköhankkeen toteutusaikataulun mukaisesti. Voimajohtohankkeen toteutusaikataulun siirtyessä merkittävästi eteenpäin, valittuja voimajohtoreittejä ja niille tehtyjä luonto- ja muita selvityksiä voidaan joutua päivittämään jo ennen jatkosuunnitteluvaihetta.
 
 
Lisätietoja: 
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5230
Fingrid Oyj, asiantuntija Tommi Raussi, puh. 030 395 5173