;
8.12.2014 15.25
Ajankohtaista

Mittausalueiden suunnitteleminen sekä rajapistemittausten määritteleminen NBS-mallin mukaisessa taseselvityksessä Suomen markkinatasealueella (MBA)

NBS-mallin mukainen taseselvitys aloitetaan Suomen markkinatasealueella marraskuun 2015 alussa. Käyttöönottoa vaiheistetaan siten, että Ruotsin ja Norjan markkinatasealueiden taseselvitys aloitetaan vastaavasti helmikuun 2016 alusta. Samalla operatiivinen taseselvitys siirtyy kantaverkkoyhtiöiden omistaman palveluyhtiön, eSett Oy:n tehtäväksi.

NBS-mallin käsikirja Handbookin mukaisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinatasealueiden taseselvitykseen tullaan määrittelemään mittausalueet (Metering Grid Area), joiden kautta kulutus- ja tuotantotiedot voidaan kohdistaa sähkön myyjien kautta oikean tasevastaavan tasepoikkeamalaskentoihin ja -selvitykseen. 

Suunnittelupohja Nordic Balance Settlement (NBS) taseselvitysmallin mukaisille mittausalueille (tiedote 5.2.2015)

Vastuu mittausalueiden määrittämisestä on kunkin maan sähkömarkkinaosapuolilla (tasevastaavat, sähkön myyjät ja verkonhaltijat) yhteistyössä kyseisen maan kantaverkkoyhtiön (TSO, Transmission System Operator, Suomessa Fingrid) ja eSett:n kanssa. eSett tulee suorittamaan Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinatasealueiden NBS-mallin operatiivisen taseselvityksen yhteistyössä sähkömarkkinaosapuolten kanssa sekä tasepoikkeamien laskentojen ja niiden laskutuksen tasevastaavien kanssa.

Suomen markkinatasealueen taseselvityksen lähtökohtana on, että jo nykyiseen taseselvitysmalliin perustetut verkkoalueet (esim. jakelu-, teollisuus- ja voimalaitosverkot) muodostavat NBS-mallissa oman mittausalueen. Edellytyksenä on, että jokaisella mittausalueella tulee olla yksi mittausvastuullinen taho/osapuoli, joka vastaa NBS-mallin mittausalueen mittauksista ja taseselvitystietojen raportoinnista eSett:n taseselvitykseen ja muille tietoihin oikeutetuille sähkömarkkinaosapuolille. Mittausvastuu voidaan täyttää sähkömarkkinalain ja edelleen sähkömarkkina-asetusten mukaisesti esim. jakeluverkkoluvan, suljetun jakeluverkon luvan kautta tai erikseen sopimalla kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. NBS-mallissa edellä mainituilla mittausvastuullisilla osapuolilla on kaikilla samat vastuut mittaustiedon raportoinnin suhteen ja NBS-mallissa ne rinnastetaan jakeluverkonhaltija -käsitteeseen (DSO, Distribution System Operator). Fingrid vastuullisena kantaverkonhaltijana edellyttää, että nykyisistä suoraan kantaverkkoon liittyvistä voimalaitoksista ja teollisuuslaitoksista muodostetaan nykyistä käytäntöä vastaavat omat mittausalueet, joilla tulee olla yksi mittausvastuullinen osapuoli. Fingrid tulee määrittämään tarkemmat ohjeet sopimusmenettelystä alkuvuonna 2015. 

NBS-projekti ja selvitysyhtiö eSett kehoittavat suomalaisia sähkömarkkinaosapuolia käynnistämään oman sähkötaseensa osalta mittausalueiden suunnittelemisen ja määrittämisen NBS-mallin taseselvitykseen. Olennainen osa suunnittelua on mm. rajapistemittausten selvittäminen muihin mittausalueisiin nähden ja niiden rajapistemittaussummien laskeminen sekä raportointivastuusta sopiminen muiden mittausvastuullisten osapuolten kanssa Handbookin mukaisesti.

 

Lisätietoja
Pasi Lintunen, 030 395 5218
Jonni Laine, 030 395 5175
Simo Griinari, 030 395 5105
Jani Piipponen, 030 395 4186
 
nbs@fingrid.fi
taseselvitys@fingrid.fi
energiaselvitys@fingrid.fi
 
Handbook sekä muu NBS-materiaali on saatavissa osoitteesta http://www.nbs.coop/materials