;
18.3.2014 12.00
Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Länsirannikolla tuotettu sähkö kulkee pian pitkin uudistettua valtaväylää

Pohjanmaan sähkönsiirtoverkossa on meneillään laajamittainen verkon investointiohjelma. Ikääntynyt pääosin 1970-luvulla rakennettu ja siirtokyvyltään riittämätön 220 kilovoltin verkko korvataan kokonaisuudessaan uudella verkolla. Kaiken kaikkiaan Pohjanmaalla valmistuu vuoteen 2017 mennessä 400 kilovoltin rengasverkko Porista Ouluun, viisi uutta sähköasemaa ja 350 kilometriä 400 kilovoltin voimajohtoja.
Vuonna 2007 alkanut Pohjanmaan sähkönsiirtoverkon kehittäminen muodostuu kolmesta laajasta hankekokonaisuudesta: 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoyhteys Seinäjoelta Vaasaan ja uusi muuntoasema Nivalaan valmistuivat vuonna 2011. Parhaillaan rakenteilla oleva 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Porista Kristiinankaupunkiin valmistuu kuluvana vuonna. Viimeisenä on vuorossa 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Kokkolasta Muhokselle. Tuolloin länsirannikolla siirrytään 400 kilovoltin jännitteen käyttöön.
 
Fingrid teki vuoden 2012 lopulla investointipäätöksen historiansa suurimmasta vaihtosähköyhteysinvestoinnista. Kokkolan Hirvisuon ja Muhoksen Pyhänselän muuntoasemien välisen yhteyden rakentaminen on merkittävä osa Pohjanmaan verkon kehittämistä. Hankkeen suunnittelu- ja kilpailutusvaihe on meneillään ja ensimmäiset rakennustyöt alkavat kesällä.
 
Fingridin hanke tukee osaltaan Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Hankkeella luodaan edellytykset uuden tuuli- ja ydinvoiman liittämiselle verkkoon. Uusi siirtoyhteys parantaa myös Suomen pohjoisen ja etelän välistä kapasiteettia ja mahdollistaa Suomen säilymisen yhtenä hinta-alueena. Johtoyhteys tarjoaa joustavan mahdollisuuden liittää tuulivoimaa verkkoon: Voimajohtoyhteyden varrelle Siikajoelle on päätetty rakentaa tuulivoiman liityntäasema ja myös Kalajoen seudulle suunnitellaan uutta liityntäasemaa.
 
- Pohjanmaan rannikon tuulivoimapotentiaali on useita tuhansia megawatteja. Suomessa tuulivoimaa on käytössä noin 450 megawattia ja parhaillaan rakenteilla kymmeniä megawatteja. Määrä kasvaa jatkuvasti sitä mukaa kun kaavoitus- ja lupakäsittelyt valmistuvat. Uusi voimajohto on vastaus niin alan toimijoiden kuin Suomen energiapoliittisiinkin tarpeisiin ja se valmistuu samaan aikaan kuin alueen isot energiahankkeet, toteaa Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela.
 
Valtavan voimajohtohankkeen rakentaminen on ollut tiukkaa suunnittelua ja eri tahojen toiveiden kuuntelua ja eri tahoille optimaalisen ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä. Suunnittelussa on otettu huomioon kulutus, uusi tuotanto, sähkömarkkinat ja nykyisen ikääntyneen verkon kestokyky. Pitkin länsirannikkoa kulkeva reitti on valittu niin, että mahdollisimman moni osapuoli hyötyy siitä.
 
Kuuselan mukaan on ensisijaisen tärkeä pohtia verkkoratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen.
- Tekemämme valinnat eivät sulje mitään tuotannon tai kulutuksen vaihtoehtoja pois. Olemme rakentamassa verkkoa seuraaville vuosikymmenille, joka toimii, vaikka mitä tapahtuisi sähköntuotannossa, Kuusela painottaa jättihankkeesta.
 
Faktaa hankkeesta:
Voimajohdon kokonaispituus 212 kilometriä
Kolmevaiheinen kokonaisuus
1) Hirvisuo-Kalajoki, 79 kilometriä, valmis 2015
2) Kalajoki-Siikajoki, 62 kilometriä, valmis 2016
3) Siikajoki- Pyhäselkä, 71 kilometriä, valmis 2016
 
Lisäksi hankkeeseen kuuluu:
Hirvisuon 400/110 kV muunto- ja sarjakondensaattoriaseman rakentaminen
Tuovilan 400 kV kytkinlaitoksen laajennus
Pyhänselän 400 kV kytkinlaitoksen laajennus
Pohjanmaan 220 kV johtojen käyttöönotto 110 kV jännitteelle
 
Kokonaisuus valmistuu vuonna 2017
 
Investoinnin kokonaiskustannukset 110 miljoonaa euroa, kaiken kaikkiaan Länsi-Suomen verkon kehittämiseen investoidaan 250 miljoonaa euroa. Hankekokonaisuuden sähköasemien ja voimajohtojen rakentaminen merkitsee useiden satojen henkilötyövuosien panosta työmailla.
 


Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh.030 395 5129
erikoisasiantuntija Antero Reilander, puh. 030 395 4199