;
20.11.2014 09.30
Projektit, Ajankohtaista

Fingridin työmaiden mobiiliraportointi laajenee - T3-raportointi käyttöön kaikilla työmailla

Fingridin työmailla on pilotoitu elokuusta 2014 alkaen NordSafety Oy:n kehittämää T3-raportointi –palvelua työturvallisuuden ja työmaatiedon mobiiliin hallintaan. Pilotoinnin aikana on kerätty runsaasti käyttäjäkokemuksia Fingridin työmailla työskenteleviltä henkilöiltä - niin urakoitsijoilta kuin omaltakin henkilöstöltä. Pilottijakson voidaan todeta onnistuneen ja käyttäjät ovat saadun palautteen perusteella olleet erittäin tyytyväisiä palvelun helppoon käytettävyyteen ja toimintavarmuuteen työmaaolosuhteissa. "Onnistuneen pilottijakson perusteella Fingridissä on tehty päätös laajentaa T3-raportoinnin käyttöä kaikille uusille investointityömaille sekä osaksi kunnonhallintaa. Kunnonhallinnassa T3-raportointia hyödynnetään työturvallisuuden seurantaan, kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Lisäksi Fingridin ja NordSafety Oy:n välillä on tehty sopimus uusien ominaisuuksien kehittämisestä T3-raportointiin turvallisuuden tunnuslukujen seurantaa ja toimenpiteiden helpompaa käsittelyä varten", projektipäällikkö Mikko Ahonen Fingridistä kertoo. Uudet ominaisuudet toteutetaan hankkeen seuraavassa vaiheessa.

Uusi sopimuskokonaisuus kattaa kehitystyötä sekä 36 kk:n pituisen sopimuksen sovelluksen käyttämisestä kaikilla Fingridin työmailla ja -alueilla rajoituksetta. Jatkohankkeen kokonaisarvo on noin 170 000 euroa.

NordSafety Oy jatkaa T3-raportoinnin kehittämistä yhteistyössä Fingridin kanssa. T3-raportointi on nykyaikainen päätelaite- ja käyttöjärjestelmäriippumaton sovellus, joka toimii niin älypuhelimilla, tableteilla kuin tietokoneilla. T3-raportoinnin käyttöön on kehitetty myös Windows 8.1 käyttöjärjestelmälle suunniteltu natiivisovellus, joka on suunniteltu erityisesti tabletkäyttöön.

"Helppokäyttöinen kokonaisuus. Sujuva toiminta offline-tilassa, kuvien ottamisen helppous sekä MVR-mittauksen työmäärän suuri helpottuminen. Erittäin toimiva kokonaisuus.", toteaa Empower PN Oy:n yksikön päällikkö Tomi Salonen Fingridin työmaalta.

Lisätiedot:
Mikko Ahonen, projektipäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030-395 5311
Timo Kronlöf, toimitusjohtaja, NordSafety Oy, puh. 040-534 1663
 
 Havainnekuva tulevasta portaalista.Kuvakaappaus MVR-FGR-mittauksen näkymästä älypuhelimessa.