;
21.5.2014 13.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin elämäntyöpalkinto Matti Seppälälle

Fingrid on palkinnut 20.5.2014 Matti Seppälän Elämäntyöpalkinnolla. Seppälä työskentelee myyntijohtajana Eltel Networks Oy:ssä. Ensimmäistä kertaa myönnetyn Elämäntyöpalkinnon lisäksi jaettiin Vuoden 2013 Rakentaja -palkinto Empower Oy:n Tomi Saloselle ja Vuoden 2013 Kunnossapitäjä -palkinto Voimatel Oy:n Markku Kiiskiselle.
Elämäntyöpalkinnon saanutta myyntijohtaja Matti Seppälää kiitetään palkitsemisperusteissa loistavaksi roolimalliksi kaikille kantaverkon parissa työskenteleville. Vuosikymmenien mittaisen työuransa aikana Seppälä on hoitanut ansiokkaasti lukuisia eri tehtäviä kantaverkon parissa sekä tutkimus- ja kehitystyössä.
 
Seppälä aloitti uransa Imatran Voimassa, josta siirtyi myöhemmin Imatran Voiman pääkonttoriin Helsinkiin. Eltel Networks Oy:ssä hän on toiminut sen perustamisesta saakka. Hänen aloittaessaan uransa 70-luvulla voimajohtoja rakennettiin Suomessa paljon, ja Seppälä oli mukana niin rakennus- kuin kunnossapitotyössä.
 
Pääkonttoriin siirryttyään Seppälä on ollut laajamittaisesti mukana myös erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Palkitsemistilaisuudessa hänen työnsä kuvailtiin raivanneen tietä kasvustonkäsittelyn yhdenmukaiseen ja keskitettyyn tiedonhallintaan sekä johtaneen nykyisin Fingridissä käytössä olevaan aikaperusteiseen raivauskiertoon. Seppälä on kehittänyt voimajohtojen nykyistä tarkastusjärjestelmää sekä tuonut toimittajan puolelta vahvaa panostusta laadukkaaseen tarkastustoimintaan.
 
Asiakaspäällikkönä Seppälä on vienyt Fingridin kunnossapitopolitiikan mukaista toimintaa eteenpäin myös muiden verkkoyhtiöiden käyttöön ja näin antanut panostuksensa koko Suomen sähköverkkojen laadukkaaseen kunnossapitoon.
 
- Työ eri asiakkuuksien parissa on ollut antoisaa, ja yhtiöstä riippumatta työtä on aina saanut tehdä hyvän väen kanssa. Fingridiin suhteet ovat aina olleet hyvät ja lämpimät, ja olen saanut yhtiöstä monia tuttuja ja ystäviä. Voin tosiaan olla iloinen, että olen saanut olla mukana tekemässä tätä työtä, ja olen oikein otettu tästä huomionosoituksesta, Seppälä sanoo.
 
Vuoden 2013 Rakentaja -palkinto myönnettiin Empower Oy:n Tomi Saloselle ja Vuoden 2013 Kunnossapitäjä -palkinto Voimatel Oy:n Markku Kiiskiselle.
 
Tomi Salonen on toiminut keskeisissä työmaatehtävissä useissa Fingridin sähköasemaprojekteissa. Häntä kiitetään joustavaksi, rehdiksi ja vastuulliseksi työmaapäälliköksi sekä kyvykkääksi organisoijaksi ja kannustavaksi esimerkiksi niin omille asentajille kuin yhteistyökumppaneille.
 
- Tuntuu aina mukavalta, kun saa huomionosoituksen tilaajalta. On kuitenkin muistettava että tämä on tiimityötä, jonka taustalla on ollut työmaan kärkihenkilöitä ja projektipäälliköiden tuki. Vaikka palkinto tulikin minulle, katson tämän huomionosoituksena koko tiimille, Salonen sanoo.
 
Yliasentaja Markku Kiiskinen toimii sähköasema-asentajana Kaakkois-Suomen työalueella. Häntä kuvaillaan pitkään alalla olleeksi laitekunnossapidon ja paikalliskäytön moniosaajaksi sekä erityisen tarkaksi havainnoitsijaksi ja rohkeaksi kyseenalaistajaksi, jolla riittää aktiivisuutta ja sinnikkyyttä paneutua havaitsemiinsa ongelmiin ja halua olla edesauttamassa näiden korjaamisessa yhteistyössä tilaajan kanssa.
 
- Pienen vinkin sain palkitsemisesta ennen tänne tuloa, kyllähän tämä yllätys oli, Kiiskinen kertoo. Olen ollut alalla jo 30 vuotta. Yhteistyö Fingridin kanssa on ollut mukavaa, totesi
Kiiskinen palkintojuhlassa.
 
- Valintojen tekeminen palkittavien suhteen oli erittäin vaikeaa, sillä meillä on paljon erinomaisia palvelutoimittajia. Niin meillä Fingridissä kuin palvelutoimittajien puolella on paljon osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. On heidän ansiotaan, että menestymme kansainvälisissä vertailuissa niin hyvin, Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela totesi tilaisuudessa.
 
Viime vuonna palvelutoimittajien tekemän työn määrä Fingridille oli noin 640 henkilötyövuotta. Tämä vastaa yli miljoonaa työtuntia.
 
Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Kari Kuusela puh. 030 395 5129
 

Fingridin palkitsemat työntaitajat (vas): Markku Kiiskinen (Voimatel Oy), Matti Seppälä (Eltel Networks Oy), Tomi Salonen (Empower Oy).