;
16.12.2014 15.30
Ajankohtaista, Datahub

Fingrid julkaisi loppuraportin sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta

Fingrid käynnisti tammikuussa selvitysprojektin osana Fingridille sähkömarkkinalaissa määrättyä tiedonvaihdon kehittämisvastuuta. Projektin tavoitteena oli määritellä sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu vähintään kymmeneksi vuodeksi. Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä energia-alan toimijoiden kanssa.
Työn alussa tehtiin kattava selvitys tiedonvaihdon nykytilasta sekä tulevaisuuden tarpeista. Keskeisinä havaintoina oli, että nykyiseen tiedonvaihtomalliin sisältyy lukuisia haasteellisia osa-alueita sekä tulevaisuudessa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtotarpeet tulevat lisääntymään.
 
Kevään ja kesän aikana määriteltiin tulevaisuuden tiedonvaihdon visio sekä siihen liittyvät päätöksentekokriteerit. Mahdollisiksi ratkaisuvaihtoehdoiksi määriteltiin nykyisen tiedonvaihtotavan jatkokehitysversio sekä keskitetty tiedonvaihtoratkaisu - datahub. Vaihtoehtoja vertailtiin kattavassa analyysissä (laatu- sekä kustannushyötyanalyysi). Vertailun lopputuloksena esitetiin datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa.
 
Loppuvuonna datahub-ratkaisua on määritelty yksityiskohtaisemmin. Työssä on laadittu esimerkinomaiset kuvaukset keskeisistä markkinaprosesseista ja datahubin päätietosisällöistä sekä käyttöönoton oleellisimmista vaikutuksista. Lisäksi on kuvattu ratkaisuvaihtoehto datahub -operaattorin hallinnoimiseksi.
 
Datahubin käyttöönottoon arvioidaan kuluvan noin neljä vuotta siitä kun valtiovallan puolella on tehty periaatelinjaus datahubin perustamisesta. Mikäli ratkaisu tehdään vuoden 2015 alkupuolella, datahubin käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2019.
 
Selvityksen loppuraportin voit ladata täältä.
 
Lisätietoja Pasi Aho, puh. 030 395 5262
 
 
Faktaruutu:
Vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa tarvitaan erilaisten sähkömarkkinoiden liiketoimintaprosessien hoitamisessa. Liiketoimintaprosesseja ovat esimerkiksi taseselvitys, loppukuluttajan muutto osoitteesta toiseen ja myyjän vaihto. Näiden prosessien ja niissä käytettävien tiedonvaihdon tulee toimia saumattomasti ja tehokkaasti eri osapuolten näkökulmasta.
Datahub on mittaus- ja perustietovarasto, johon markkinaosapuolet toimittavat ja josta osapuolet hakevat markkinaprosesseissa tarvitsemaansa tietoa. Datahub on siis vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu.