;
7.2.2014 14.30
Lehdistötiedotteet

EstLink 2 -tasasähköyhteys luovutettu omistajille

Onnistuneen koekäytön jälkeen EstLink 2 -tasasähköyhteys Viron ja Suomen välillä on otettu kaupalliseen käyttöön tänään 7. helmikuuta 2014. EstLink 2 -yhteys kolminkertaistaa siirtokapasiteetin maiden välillä ja vahvistaa merkittävästi sähkömarkkinoiden yhdentymistä Itämeren alueella.
Koekäyttöjakso osoitti, että EstLink 2 -yhteyden avaaminen vaikuttaa merkittävästi maiden väliseen voimansiirtoon ja parantaa sähkömarkkinoiden toimivuutta sekä sähkön toimintavarmuutta. Käyttöönoton jälkeen maiden välinen yhteiskapasiteetti kasvaa 350 megawatista 1 000 megawattiin Virosta Suomeen ja 860 megawattiin Suomesta Viroon. Siirtokapasiteetin rajoitus Viron suuntaan jatkuu syyskuuhun 2014 asti, jolloin Kiisan varavoimalaitos otetaan käyttöön.  
 
Kevään ja kesän 2014 aikana urakoitsijat Nexans Norway AS, Siemens AG ja Siemens Osakeyhtiö -konsortio, Empower Oy ja Bouygues Energies & Services (aikaisemmin ETDE) viimeistelevät jäljellä olevat työt ja loppudokumentaation.
 
EstLink 2 yhteyden omistavat yhdessä kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering. Yhteyden kokonaispituus on noin 170 kilometriä, josta noin 14 kilometriä on avojohtoa Suomessa, noin 145 kilometriä Suomenlahden pohjaan upotettua merikaapelia ja noin 11 km maakaapelia Virossa.
 
Yhteyden molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja päinvastoin. Merikaapeli liittyy Suomessa kantaverkkoon Anttilan sähköasemalla Porvoossa. Virossa maakaapelin liittymiskohta maan kantaverkkoon on Püssin sähköasemalla maan itäosassa.
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 320 miljoonaa euroa, joka jaetaan Fingridin ja Eleringin kesken. EstLink 2 on saanut 100 miljoonaa euroa Euroopan Unionin investointitukea.
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj: toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140
Fingrid Oyj: projektipäällikkö Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219 
 


Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.