;
2.7.2014 16.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Ajankohtaista tasasähköyhteyksiltä

Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan 1-merikaapeli vikaantui kevättalvella 2013. Korjauksen yhteydessä havaittiin poikkeamia kaapelin eristyksessä. Kaapelin teknistä kuntoa on tämän jälkeen tutkittu Fingridin, Svenska Kraftnätin ja kaapelivalmistajan yhteistyönä.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että Fenno-Skan 1 kaapelin nykyinen tekninen kunto ei todennäköisesti kestä normaalia 400 kV jännitettä, vaan kaapelia voidaan pysyvästi käyttää vain alennetulla 80 % jännitteellä. Se pienentää kaapelin siirtokapasiteettia 500 MW tehosta 400 MW tehoon. Tämä rajoitus on otettu pysyvästi käyttöön 1.7.2014 alkaen. Tutkimusten mukaan myöskään lämpötilasta riippuvaa 50 MW:n lisäkapasiteettia ei ole mahdollista enää antaa markkinoille talvikausina.
 
Fenno-Skan 1 ja 2 kaapelien kokonaissiirtokapasiteetti on rajoituksen jälkeen 1200 MW.
 
Viime vuoden lopulla käyttöön otetun Suomen ja Viron välisen EstLink 2 yhteyden vuosihuolto ja takuutyöt rajoittavat siirtokapasiteetin 1000 MW:sta 350 MW:iin Suomen ja Viron välillä 30.6 - 1.8.2014. Huoltojakson aikana mm. upotetaan kaapeli meren pohjaan Viron rannikolla.
 
Estlink-yhteyksillä on ollut pitempään vientirajoitus Suomesta Viroon. Virossa Kiisan varavoimalaitoksen toisen yksikön käyttöönotto 2.7.2014 poistaa tämän rajoituksen elokuun alussa, kun Estlink2-yhteyden edellä mainittu huolto valmistuu.
 
1.8.2014 alkaen sekä tuonti- että vientikapasiteetit Suomen ja Viron välillä ovat siten 1000 MW.
Lisätietoja:
Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228.