;
9.9.2013 10.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tarjouspyyntö osallistumisesta taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon 2014

Fingrid järjestää tarjouskilpailun taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpidosta ajanjaksolle 1.1.2014–31.12.2014.

Fingrid hankkii osan ylläpidettävästä reservikapasiteetista vuosimarkkinoilta tämän tarjouskilpailun perusteella. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii taajuusohjattua reserviä Venäjän ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista.

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 30.9.2013 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:
Fingrid Oyj
Vesa Vänskä
PL 530
00101 Helsinki

Kirjekuori on varustettava merkinnällä "Tarjouspyyntö FG-O3-24". Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Vesa Vänskä puh. 030 395 5185 tai Laura Laitinen puh. 030 395 5166

Liitteenä: