;
8.4.2013 13.00
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoita tehostetaan

Uusi sähkömarkkinalakiesitys tuo muutoksia sähkömarkkinoiden toimintaan, kun Fingridille tulee vastuu sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon kehittämisestä. Toimia yhteispohjoismaisen tasepalvelun kehittämiseksi on käynnistetty. Markkinoiden maantieteellistä laajenemista edistetään myös monin tavoin.
Fingrid on perustamassa yhdessä ruotsalaisen Svenska Kraftnätin ja norjalaisen Statnettin kanssa sähkömarkkinoille yhteispohjoismaista tasepalveluyhtiötä, jonka sijaintipaikaksi on valittu Suomi. Vastaavanlaista eri maiden tasepalveluyhtiötä ei ole Euroopassa aiemmin toteutettu.
 
Uuden järjestelyn myötä sähkömarkkinoilla toimivien tasevastaavien ei tarvitse enää tehdä erillisiä sopimuksia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tasapainottaakseen sähkötaseensa riittää jatkossa sopimuksen teko yhteisen yhtiön kanssa. Tämä on samalla keskeinen edellytys pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden luomiselle.
 
Vähittäismarkkinoihin liittyen Fingrid on valmis käynnistämään selvitystyön sähkömarkkinoiden tiedonvaihtokeskuksesta (data hub). Tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä saavutettaisiin keskittämällä markkinatoimijoiden ja verkkoyhtiöiden välinen tietoliikenne yhteen tiedonvaihtokeskukseen.  Jos viranomaiset ja alan yhtiöt tukevat asiaa, selvitys voisi käynnistyä vuoden lopussa ja valmistua vuoden 2014 jälkipuolella. Asiasta keskusteltiin tänään Fingridin järjestämässä Sähkömarkkinapäivässä.
 
Naapurimarkkinat vaikuttavat
aiempaa enemmän
 
Sähkömarkkinapäivässä keskusteltiin laajalti sähkömarkkinoiden toimivuudesta. Suomen markkinoihin vaikuttavat entistä enemmän naapurimaiden tapahtumat kuten Venäjän tuonnin hiipuminen, Ruotsin jako hinta-alueisiin ja Baltian maiden liittyminen osaksi pohjoismaisia markkinoita.
 
Viime vuosi oli hankala sähkömarkkinoille, kun siirtoverkon pullonkaulat rajoittivat ulkomaankauppaa. Runsas vesivoiman tarjonta Norjasta ja Ruotsista johti korkeaan tuontikysyntään Suomessa. Suomeen tuotiin viime vuonna lännestä ennätysmäärä sähköä. Lännestä olisi tuotu enemmänkin sähköä elleivät siirtoyhteyksien vikaantumiset olisi rajoittaneet tuontia.
 
Suurin mahdollinen siirtokapasiteetti pyritään aina turvaamaan maiden välillä. Fingrid pyrkii ajoittamaan huolto- ja rakennustöiden vaatimat siirtokeskeytykset niin, että haitat markkinoille ovat mahdollisimman pienet.
 
Markkinoiden yhdentyminen etenee usealla eri rintamalla.  Markkinakytkentä Luoteis-Euroopassa on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 lopulla. Itämeren alueella Baltian markkinoiden integroituminen pohjoismaiseen järjestelmään on pitkällä. Viro ja Liettua ovat jo liittyneet Nord Pool Spotin kaupankäyntijärjestelmään, ja kesällä on Latvian vuoro. Venäjän ja Suomen välistä sähkönsiirtoa kehitetään kahdensuuntaiseksi, jolloin sähkön vienti Venäjälle mahdollistuisi.
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 84 28
varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen, puh. 040 560 5274