;
7.8.2013 09.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Kansainväliset uutiset

Sähköjärjestelmän vakaa tila säästi ongelmilta sähköpörssin toimintahäiriöissä

Ensimmäisen kerran 20 vuoteen pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot ei saanut sunnuntaina 4.8. laskettua spot-hintoja seuraavalle päivälle. Pörssin sääntöjen mukaan maanantain tukkumarkkinoiden kaupat tehtiin perjantain hinnoin ja määrin. Markkinat säilyivät kuitenkin kokonaisuutena hyvin tasapainossa ja voimajärjestelmä toimi normaalisti, koska järjestelmän fyysisissä perustekijöissä eli kulutuksessa, tuotannossa tai siirtoverkon tilassa ei ollut suuria muutoksia näinä päivinä.
Fingridin valvomossa valtakunnan tehotasapainon ylläpito sujui kutakuinkin normaalisti eikä epätavallista poikkeamaa ilmennyt Suomen taseessa suuntaan tai toiseen. Fingridiin maanantain tilanne vaikutti lähinnä siten, että sähköjärjestelmän säätöön tarvittavia reservejä ei saatu hankittua Ruotsista eikä Norjasta kaupankäynnin viivästyessä. Kotimaassa reservien hinnat nousivat korkeiksi ja Fingridin hankintakustannukset nousivatkin maanantaina monikertaisiksi perjantaihin nähden. 

Yksittäisten markkinatoimijoiden taseisiin saattoi kuitenkin tulla merkittäviä poikkeamia. Jos nimittäin toimija oli suunnitellut maanantaille hyvin erilaista myyntiä tai ostoa kuin perjantaille, toimijan positio vaati korjaavia kauppoja maanantain kuluessa joko Elbas-markkinoilla tai muulla keinoin. Tai sitten tälle tuli maksettavaksi tasevirhe. Kokonaiskuva markkinaosapuolten taseista alkaa hahmottua Fingridille parin viikon kuluessa taseselvitystietojen saavuttua.

Jos kulutuksen, tuotannon tai siirtoverkon tila olisi merkittävästi muuttunut perjantaista maanantaihin, ajantasaisen pörssituloksen puuttuminen olisi hankaloittanut merkittävästi markkinatoimijoiden ja Fingridin toimintaa. Siihen olisi voinut johtaa esimerkiksi isojen tuotantoyksiköiden tai rajajohtojen vikaantuminen tai sään kylmenemisestä johtuva kulutuksen kasvu.

Lisätietoja: Juha Kekkonen p. 030 395 5120