;
22.11.2013 11.30
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Pohjoismainen häiriötilasto vuodelta 2012 julkaistu

Pohjoismainen käyttöhäiriötilasto vuodelta 2012 on julkaistu Fingridin kotisivuilla. Tilastossa käsitellään siirtoverkon häiriöitä, vikoja, toimittamatta jäänyttä sähköenergiaa, keskeytyksiä ja HVDC yhteyksien käytettävyyttä.
Vuoden 2012 tilastossa on ensimmäistä kertaa esitelty laajasti Pohjoismaisten HVDC linkkien käytettävyyttä. Esiteltävät linkit ovat: Fenno-Skan 1 ja 2, Estlink 1, Viipurin linkki, Konti-Skan 1 ja 2, SwePol, Baltic Cable, Kontek, Storebaelt, Skagerrak 1-3 ja NorNed. Käytettävyyden ohella kerrotaan linkkien vienti, tuonti, käyttöhäiriöt, kunnossapitokeskeytykset sekä siirtorajoitukset.
 
Häiriötilasto on jatkoa Nordelin tilastoille. Vuodesta 2009 alkaen tilasto on julkaistu ENTSO-E Regional Group Nordicin (RGN) nimissä ja sen valmistelusta vastaan RGN:n alainen DISTAC ryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt. Fingridin jäsenenä toimii Markku Piironen.
 
 
Lisätiedot:
Asiantuntija Markku Piironen, p. 030 395 4172