;
7.3.2013 09.25
Lehdistötiedotteet, Projektit

Keski-Suomen ja Oulujoen välisen voimajohdon reitti valittu

Fingrid on valinnut Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen voimajohtoreitin myöhemmin käynnistyvään jatkosuunnitteluun. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi viime marraskuussa. Jatkosuunnitteluun valittu voimajohtoreitti alkaa Petäjävedeltä ja päättyy Muhokselle läntisimmän Haapaveden vaihtoehdon kautta. Myös hankkeen aikataulua on tarkistettu.


Fingridillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen ilmasto- ja energiastrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Nyt suunniteltavan Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) alkoi joulukuussa 2011. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkasteltiin yhteensä noin 560 kilometriä. YVA-menettely päättyi 6.11.2012 yhteysviranomaisena toimineen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon, jossa arviointiselostus todettiin riittäväksi.

Teknistaloudellisten lähtökohtien sekä ympäristövaikutusten ja saadun palautteen perusteella jatkosuunnitteluun on valittu Petäjävedeltä alkava reittivaihtoehto 1A. Tässä vaihtoehdossa nykyinen voimajohtoalue ei levene ja ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Myös Multian ja Haapajärven välisellä osuudella (2) johtoreitti sijoittuu nykyisen voimajohdon paikalle. Pohjoisosassa jatkosuunnitteluun valittiin läntisin reitti (vaihtoehto 3A) Haapaveden kautta Muhokselle, jolla on kokonaisuutena vähiten haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin, maisemaan ja maankäytön tavoitteisiin.

Uutta maastokäytävää tarvitaan mahdollisesti vain Haapaveden lintuvedet ja suot -Natura-alueen kohdalla, mihin liittyen tehdään lisäselvityksiä.

Valittu johtoreitti sijoittuu Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Saarijärven, Karstulan, Kivijärven, Kinnulan, Reisjärven, Pihtiputaan, Haapajärven, Nivalan, Haapaveden, Siikalatvan, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kuntien/kaupunkien alueille.


Hankkeen aikataulu siirtyy

Hankkeen aikataulu siirtynee YVA-vaiheessa suunnitellusta, ja voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2020 jälkeen.

Suunniteltava voimajohtoyhteys on osa kantaverkon pitkän aikavälin kehittämistä, johon vaikuttavat uusien tuotantoinvestointien kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeiden eteneminen ja sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävien rajajohtoyhteyksien vahvistaminen. Hankkeen jatkosuunnittelun aloittamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Liite: Kartta jatkosuunnitteluun valitusta voimajohtoreitistä.

Lisätietoja:  
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Satu Vuorikoski p. 030 395 5195
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Pasi Saari p. 030 395 5178