;
25.3.2013 15.00
Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingridin uusi varavoimalaitos vihittiin käyttöön Forssassa

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin uusi varavoimalaitos vihittiin juhlamenoin tänään käyttöön Forssassa. Kyseessä on Suomen suurin varavoimalaitos, jolla varmistetaan maamme sähköjärjestelmän toimivuutta häiriötilanteissa. Laitos valmistui aikataulussa vuoden 2012 lopulla, ja Fingridillä on nyt käytössään yhteensä 1300 megawattia nopeata häiriöreserviä.
Fingridin uusi varavoimalaitos on 318 megawatin laitos, jota ei käytetä kaupallisessa sähköntuotannossa, vaan ainoastaan sähköjärjestelmän häiriötilanteissa. Voimalaitos voidaan käynnistää 15 minuutissa kauko-ohjauksella Fingridin kantaverkkokeskuksesta Helsingistä. Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä.

Fingrid rakensi varavoimalaitoksen Forssaan, kantaverkon keskeiseen solmukohtaan. Laitoksen käyttö muodostuu noin kerran kuukaudessa kummallekin yksikölle tehtävistä koekäytöistä ja mahdollisesta käytöstä todelliseen tarpeeseen sähköjärjestelmän häiriötilanteissa. Käytännössä Fingridin varavoimalaitoksia on käytetty noin 10 tuntia vuodessa.
 
Kolmen vuoden projekti
 
Forssan varavoimalaitoksen rakennusprojekti kesti kolmisen vuotta. Pääkoneistosopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2010, ja työmaan rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2010. Laitoksen käyttöönottotestaukset tehtiin vuoden 2012 aikana ja marraskuusta 2012 lähtien laitos on käytännössä ollut valmiina toimimaan nopeana häriöreservinä.
 
Hanke on ollut Fingridin historian isoimpia projekteja. Laitoksen rakentamiskustannukset pysyivät budjetissa ollen yhteensä 111 miljoonaa euroa. Työmaa oli hyvin kansainvälinen työntekijöiden edustaen 20 eri kansallisuutta. Tehdyistä reilusta 350 000 työtunnista suomalaisten osuus oli puolet.
 
Fingridin tehtävänä on vastata maamme sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta, mitä varten ylläpidetään Forssan laitoksen kaltaisia nopeita häiriöreservejä. Yhtiöllä on nykyisin 21 varavoimalaitosyksikköä eri paikkakunnilla vakuuttamassa sähköjärjestelmäämme. Forssaan valmistunut laitos on näistä kuitenkin ylivoimaisesti suurin. Kaiken kaikkiaan häiriöreserviä on jatkossa 1300 megawatin edestä.
 
Juhlalliset vihkimismenot
 
Varavoimalaitoksen vihkimistilaisuudessa puhuivat Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, joka virallisesti myös vihki laitoksen käyttöön.
 
Ministeri Jan Vapaavuori painotti puheessaan sähkön toimitusvarmuuden merkitystä yhteiskunnalle ja tavalliselle kuluttajalle. Hän totesi myös, että hallitus on omalta osaltaan parantamassa jakeluverkonhaltijoiden toimitusvarmuutta eduskunnalle vastikään annetulla sähkömarkkinalakiesityksellä.
 
- Uusiutuvan energian lisääminen aiheuttaa kasvavia haasteita sähköjärjestelmässä. Nopeasti vaihteleva sähköntuotanto sekä uudet suuret voimalaitokset lisäävät tarvetta nopeasti säädettävälle tuotantokapasiteetille. Ilman säätävää kapasiteettia paikalliset häiriötilanteet saattavat johtaa suurhäiriötilanteisiin tai pahimmillaan koko sähköjärjestelmän kaatumiseen. Tämä tekee Forssan uudesta voimalaitoksesta kansallisesti erittäin tärkeän, korosti Vapaavuori. 
 
Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen korosti niin ikään käyttövarman sähköverkon tärkeyttä.
 
- Forssan varavoimalaitos on yksi tärkeä resurssi, jolla turvaamme kuluttajien sähkönsaannin ja varmistamme sähköverkon toimintaa. Hanke liittyy myös 1,7 miljardin investointiohjelmaamme, jolla kehitämme ja perusparannamme jatkuvasti valtakunnan sähköverkkoa. Kantaverkkoinvestoinneilla mahdollistetaan lisäksi siirtyminen kohti omavaraisempaa, hiilineutraalimpaa Suomea, jossa merkittävä osa sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla, kertoi toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
Fingridin varavoimalaitos Forssassa lyhyesti
  • laitosta tarvitaan tilanteessa, jossa sähköntuotanto vähenee äkillisesti esimerkiksi sähköntuotantolaitosten häiriöiden vuoksi
  • teho 2 x 159 megawattia
  • koneistona kaksi kaasuturbiinia sekä näihin kytketyt generaattorit ja muuntajat
  • apujärjestelmien kriittiset komponentit kahdennettu käyttövarmuuden maksimoimiseksi
  • käynnistys tarvittaessa alle 15 minuutissa

Lisätietoja
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428
projektipäällikkö Juha Pikkupeura, puh. 030 395 4169.


Valokuvia toimitukselliseen käyttöön löytyy Fingridin Kuvagalleriasta täältä