;
19.9.2013 09.50
Ajankohtaista

Fingrid saavutti menestystä CEER:in vertailututkimuksessa

Fingrid saavutti täyden 100 prosentin tehokkuuden CEER:in vertailututkimuksessa ja todettiin poikkeuksellisen tehokkaaksi.
Fingrid osallistui syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana eurooppalaisten energia-alan viranomaisten yhteistyöjärjestön CEER:in (Council of European Energy Regulators) koordinoimaan eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden tehokkuusmittaus–projektiin. Projektissa verrattiin kantaverkkoyhtiöiden kustannustehokkuutta. Vertailututkimukseen osallistui 21 kantaverkkoyhtiötä Euroopasta.
 
Projektiin osallistui Suomessa myös Energiamarkkinavirasto ja toteuttamisen avustavana konsulttina toimi yhteenliittymä, jonka muodostivat Sumicsid, Consentec ja Frontier Economics.
 
Fingrid saavutti täyden 100 prosentin tehokkuuden CEER:in vertailutukimuksessa ja arvioitiin 4 muun eurooppalaisen yhtiön joukkoon poikkeuksellisen tehokkaaksi.
Vertailututkimus tehtiin toista kertaa ja edellisen kerran se tehtiin noin neljä vuotta sitten. Neljä maata (Saksa, Hollanti, Tanska ja Norja) käyttävät tutkimusta kansallisten kantaverkkojen regulointiin.
 
Projektin julkinen loppuraportti on saatavilla EMV:n sivuilta.
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa Anssi Nevalainen anssi.nevalainen@fingrid.fi