;
28.11.2013 08.35
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Fenno-Skan 1 -kaapelin tutkimusten tilanne

Fenno-Skan 1 -merikaapeli vikaantui kevättalvella 2013 ja korjauksen yhteydessä otetuissa näytteissä havaittiin poikkeamia kaapelin eristyksessä. Kaapelin jännitelujuuden arvellaan heikentyneen ja kaapelia käytetään toistaiseksi varotoimenpiteenä alennetulla 80 % jännitteellä. Se pienentää kaapeliyhteyden siirtokapasiteettia 500 MW tehosta 400 MW tehoon, mikä rajoittaa Suomen ja Ruotsin välistä kokonaissiirtoa ja toisinaan myös kasvattaa aluehintaeroja.
Kaapelin teknisen kunnon arviointi tehdään Fingridin ja Svenska Kraftnätin yhteistyönä. Kaapelin nykyistä suorituskykyä selvitetään mm. kaapelinäytteille tehtävin suurjännite- ja kuormituskokein. Selvitysten tuloksista ilmoitetaan viimeistään 1.9.2014. Tämän hetkisen tietämyksen perusteella pidetään todennäköisenä, että Fenno-Skan 1:n siirtokapasiteettia joudutaan rajoittamaan pysyvästi.
 
Fenno-Skan 1 merikaapeliyhteyden talviaikainen ylikuormitusalue on edelleen käytettävissä ja meriveden kylmetessä yhteyttä voidaan ajaa nimellisvirtaa suuremmalla virralla. Fenno-Skan 1 -kaapelin 50 MW ylikuormitettavuus tulee käyttöön talvikaudeksi 1.12.2013 alkaen. Markkinoiden käytettävissä oleva Fenno-Skan 1:n ja 2:n kokonaiskapasiteetti on tällöin 1250 MW.
 
Lisätietoja:
Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228
Harri Nurminen, puh 030 395 5149