;
19.6.2013 13.50
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E käynnisti kuulemisen tasehallinnan verkkosäännöstä - Fingrid järjestää keskustelutilaisuuden 12.8.

ENTSO-E on käynnistänyt julkisen kuulemisen tasehallinnan verkkosäännöstä, Network Code on Electricity Balancing (NC EB). Kommentit pyydetään antamaan 16.8.2013 mennessä.

Osana tätä konsultaatiojaksoa ENTSO-E järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen sidosryhmäseminaarin 17. heinäkuuta Brysselissä tarjotakseen tietoa ja saadakseen palautetta verkkosäännön luonnoksesta.

Verkkosäännön luonnos ja perustelumuistio löytyvät ENTSO-E:n internetsivuilla. Perustelumuistiossa kuvataan pääpiirteittäin verkkosäännön lähestymistapaa ja vastataan sidosryhmiltä valmistelun aikana saatuun palautteeseen.

Julkinen kuuleminen kestää kaksi kuukautta, jona aikana sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta ja kommentteja. Kommentit tasehallinnan verkkosääntöön toimitetaan ENTSO-E:n internetpohjaisen palautejärjestelmän kautta. Lisätietoa kommenttien toimituksesta löytyy täältä.

Kommentit julkaistaan, kun konsultaatio on päättynyt. ENTSO-E käy läpi kommentit ja hyödyntää niitä soveltuvin osin verkkosäännön jatkokehityksessä.
ENTSO-E:n arvioinnit kommenteista, kuten myös lopullinen sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestö ACERille toimitettava verkkosääntö, julkaistaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Fingrid järjestää verkkosäännöstä kansallisen keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on jakaa säännöstöön ja sen julkiseen kuulemiseen liittyvää informaatiota ja näkemyksiä sekä taustoittaa säännöstön rakennetta ja sen sisältöä. Sidosryhmien edustajilla on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä verkkosäännöstä. Tilaisuus järjestetään Fingridin Helsingin toimipaikalla 12.8.2013 klo 12.00–16.00.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 8.8.2013 mennessä Pia Suomalainen sähköpostitse,  pia.suomalainen@fingrid.fi. Ilmoittautuessa ilmoita nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä yritys/yhteisö jota edustat. Fingrid varaa oikeuden rajoittaa saman yrityksen osallistujamäärää tarvittaessa. 

Lisätietoja verkkosäännön sisällöstä antaa  Jyrki Uusitalo, puh. 030 395 5181. Häneen voit olla myös yhteydessä, jos haluat etukäteen varata puheenvuoron oman näkemyksen esittämiseen keskustelutilaisuudessa.