;
2.4.2013 09.30
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E käynnisti julkisen kuulemisen pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen verkkosäännöstä

Fingrid järjestää keskustelutilaisuuden verkkosääntöluonnoksesta 6.5.2013.
ENTSO-E on käynnistänyt 28.3.2013 julkisen kuulemisen pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen verkkosäännöstä (Network Code on Forward Capacity Allocation) ja pyytää sidosryhmiä antamaan kommenttinsa 28.5.2013 mennessä. ENTSO-E järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen sidosryhmätyöpajan 8.5.2013 Brysselissä esitelläkseen ja saadakseen palautetta verkkosääntöluonnoksesta.
 
Verkkosääntöluonnos, taustamuistio sekä ohjeet kommenttien toimittamisesta löytyvät ENTSO-E:n internetsivuilla.
 
Taustamuistiossa kuvataan pääpiirteittäin verkkosäännön lähestymistapaa ja valittuja ratkaisuja sekä vastataan sidosryhmiltä valmistelun aikana saatuihin kysymyksiin.
 
Julkinen kuulemisen aikana sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta ja kommentteja. Kommentit pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen verkkosääntöön toimitetaan ENTSO-E:n internetpohjaisen palautejärjestelmän kautta.
 
Kommentit julkaistaan, kun konsultaatio on päättynyt. ENTSO-E käy läpi kommentit ja hyödyntää niitä soveltuvin osin verkkosäännön jatkokehityksessä.
 
ENTSO-E:n arvioinnit kommenteista, kuten myös lopullinen sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) toimitettava verkkosääntöluonnos, julkaistaan syyskuun 2013 loppuun mennessä.
 
Fingrid järjestää verkkosäännöstä kansallisen keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on jakaa säännöstöön ja sen julkiseen kuulemiseen liittyvää informaatiota ja näkemyksiä sekä taustoittaa säännöstön rakennetta ja sen sisältöä. Sidosryhmien edustajilla on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä verkkosäännöstä. Tilaisuus järjestetään Fingridin Helsingin toimipaikalla 6.5.2013 klo 13.00 – 15.00.
 
Ilmoittautumiset tilaisuuteen 29.4.2013 mennessä sähköpostitse Ritva Öhman, ritva.ohman@fingrid.fi. Ilmoittautuessa ilmoita nimesi, sähköpostiosoitteesi, yritys/yhteisö jota edustat sekä varaatko puheenvuoron oman näkemyksen esittämiseen. Fingrid varaa oikeuden rajoittaa saman yrityksen osallistujamäärää tarvittaessa.
 
Lisätietoja:
Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182

Katso myös: 13. toukokuuta julkaistu uutinen keskustelutilaisuudesta