;
13.11.2012 12.00
Lehdistötiedotteet

Yleisötilaisuuksissa tietoa Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköön liittyvistä voimajohtoreiteistä

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj varautuu liittämään suunnitellun Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön kantaverkkoon. Fingrid on jättänyt yhteysviranomaiselle ydinvoimalaan liittyvien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jota esitellään yleisötilaisuuksissa marraskuussa 2012. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy keväällä 2013 yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta.​
Uuden ydinvoimalaitosyksikön sähköverkkoon liittämiseksi tarvitaan Olkiluodosta Raumalle uusi 400 kilovoltin, kahdella virtapiirillä toteutettu voimajohto. Olkiluodosta varaudutaan rakentamaan myös uusi 110 kilovoltin voimajohtoyhteys Raumalle tämän 400 kilovoltin voimajohdon rinnalla.
 
Lisäksi kantaverkkoa on vahvistettava uusilla 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä Raumalta Ulvilaan, Forssaan ja Lietoon. Yhteensä uusia voimajohtoja tarvitaan noin 290 kilometriä. Kantaverkon uudet voimajohdot rakennetaan suurelta osin nykyisten voimajohtojen rinnalle tai paikalle käyttäen hyväksi mahdollisimman paljon nykyisiä johtoalueita, mikäli se on vain sähköverkon käyttövarmuuden kannalta mahdollista.
 
YVA-menettelystä tietoa voimajohtojen suunnitteluun
 
Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisenä vaiheena valmistui marraskuussa 2011 ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ympäristövaikutusten arviointityön tulokset on koottu marraskuun 2012 alussa valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen toteuttamisvaihtoehdoista sekä arvio niiden vaikutuksista niin ihmisiin kuin luonnonympäristöönkin.
 
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään hankkeesta kiinnostuneille:
• tiistaina 20.11.2012 klo 18 Nakkilan kunnan valtuustosalissa, Porintie 11, Nakkila
• keskiviikkona 21.11.2012 klo 18 Euran kunnan valtuustosalissa, Sorkkistentie 10, Eura
• keskiviikkona 28.11.2012 klo 18 Nousiaisten lukion auditoriossa, Moisiontie 16, Nousiainen
• torstaina 29.11.2012 klo 18 Loimaan kaupungin Tekninen-ympäristöpalvelu-keskuksessa (Alastaron entinen kunnantalo), Loimijoentie 74, Alastaro.
 
Hankkeen yhteysviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa virallisesta kuuluttamisesta ja tarvittavien lausuntojen pyytämisestä sekä antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi).
 
Tiedottamista ja osallistumista varten hankkeelle on perustettu omat verkkosivut, pääset niihin tästä linkistä.
 
Fingrid tekee päätökset voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta myöhemmin Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikköhankkeen aikataulujen mukaisesti.
 
 
Liite. karttakuva Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköön liittyvistä 400 kilovoltin voimajohtoreiteistä
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5230
Fingrid Oyj, vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, puh. 030 395 5259