;
30.1.2012 13.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Venäjän tuonnin markkinatietoja muutettu

Fingrid julkaisee sivuillaan Venäjän tuontiin liittyen tietoa aiempaa aikaisemmin ja selkeämmin. Jatkossa kaupallinen siirto sisältää edelleen kahdenväliset kaupat sekä Elspot- ja Elbas-kaupat, mutta aiemmasta poiketen vain omien yhteyksiensä osalta. Tämä lisää läpinäkyvyyttä tuontitietojen osalta.​
Tieto sovituista kahdenvälisistä kaupoista julkaistaan aiempaa aikaisemmin, jolloin kauppojen määrä on markkinatoimijoiden tiedossa ennen Elspot-markkinoiden sulkeutumista. Elspot-kauppojen julkaisun jälkeen ne lisätään kaupallisen siirron lukemiin, ja ennen käyttötuntia myös mahdolliset Elbas-kaupat rajan yli lisätään lukuihin.
 
Venäjän tuonnissa on viime aikoina tapahtunut muutos verrattuna aikaisempaan. Aikaisempi tasainen tuonti on muuttunut vaihtelevaksi, koska pohjoismainen ja venäläinen markkinahinta ovat lähempänä toisiaan.
 
Fingridin Internet-sivut ovat Venäjän rajakapasiteetin ja -siirtojen osalta muokkauksen alla, ja jatkossa tullaan julkaisemaan enemmän tietoa tuontiin liittyen.
 
Lisätietoja: Risto Lindroos, p. 030 395 5139 ja Katja Lipponen, p. 030 395 5106