;
25.1.2012 13.30
Lehdistötiedotteet, Projektit

Uusi tasasähköyhteys Ruotsin ja Suomen välille vihittiin käyttöön tänään

Suomen ja Ruotsin välinen tasasähkösiirtoyhteys - Fenno-Skan 2 - vihittiin tänään juhlamenoin käyttöön Raumalla ja Söderforsissa. Yhteys otettiin kaupalliseen käyttöön sähkömarkkinoilla jo aikaisemmin loppuvuodesta 2011 ja sen käyttöaste on ollut erittäin hyvä. Siirtoyhteys on selkeästi parantanut markkinoiden toimivuutta, sillä sähkön hintaerot Suomen ja Ruotsin välillä ovat pienentyneet. Yhteys varmistaa myös sähköverkon käyttövarmuutta.
Fenno-Skan 2 on toinen Ruotsin ja Suomen välille rakennettu tasasähköyhteys, ensimmäinen yhteys Fenno-Skan 1 otettiin kaupalliseen käyttöön joulukuussa 1989. Tänään vihitty 800 megawatin ja 500 kilovoltin sähkön siirtoyhteys kasvattaa maiden välistä siirtokapasiteettia 40 prosenttia.
 
Vuonna 2005 käynnistyneen projektin toteuttivat yhteistyössä maiden kantaverkkoyhtiöt Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät. Siirtoyhteyden rakentaminen maksoi kaikkiaan noin 315 miljoonaa euroa.
 
Tasasähköyhteyden kokonaispituus on noin 300 kilometriä, mistä varsinaisen merikaapelin osuus on noin 200 kilometriä. Yhteyden molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja päinvastoin. Merikaapeli liittyy Suomessa kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta maan kantaverkkoon on noin 150 km Tukholman pohjoispuolelle rakennettu Finnbölen sähköasema. Suuntaaja-asemat rakensi Ruotsin ABB ja merikaapelin toimitti Nexans Norway AS.
 
Usean vuoden projekti
 
Projekti käynnistettiin jo vuonna 2005 vastaamaan markkinoiden tulevaisuuden tarpeita. Erityisesti viime vuonna kävi ilmi, että Suomen ja Ruotsin välinen siirtokapasiteetti on käynyt riittämättömäksi markkinoiden tarpeisiin. Suurista pohjoismaisen vesivoimantuotannon vaihteluista johtuen sähköä ei ole voitu siirtää maiden välillä kysyntää vastaavasti, jolloin Suomen ja Ruotsin välille on syntynyt hintaeroja. Viime vuonna hinnat erkaantuivat huomattavan usein, 23 prosenttia ajasta. Marraskuusta lähtien hintaerot pienenivät, kun Fenno-Skan 2 otettiin koekäyttöön. Myös Ruotsin jakaminen hinta-alueiksi on tasoittanut hintoja.
 
Fenno-Skan 2 onkin yksi tärkeimmistä tarvittavista uusista pohjoismaisista siirtoyhteyksistä. Yhteys liittää Pohjoismaiden sähkömarkkinat entistä kiinteämmin toisiinsa. Investointi vähentää sähkömarkkinoiden jakautumisesta johtuvia maiden välisiä tilapäisiä sähkön hintaeroja ja pienentää markkinaosapuolten suojauskustannuksia. Kilpailun tehostuminen toimii kuluttajan eduksi.
 
Yhteyden avulla pienennetään myös pohjoismaisten sähkönsiirtoverkkojen häviöitä ja reservien hankintakustannuksia sekä parannetaan sähkön saannin varmuutta. Kasvava tuonti- ja vientimahdollisuus helpottaa sähköjärjestelmän tasapainottamista, kun Suomen sähköjärjestelmään liitetään uusi ydinvoimalaitos ja kun uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin osuus lähivuosina kasvaa.
 
Vihkiminen yhtä aikaa Suomessa ja Ruotsissa
 
Tasasähköyhteyden vihkiminen järjestettiin yhtä aikaa Suomessa ja Ruotsissa. Suomen tilaisuudessa Rauman sähköasemalla merikaapelin vihkivät käyttöön teollisuusneuvos Arto Lepistö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sekä kuultiin elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen videotervehdys. Ruotsissa Söderforsissa juhlallisen toimituksen suorittivat energiaministeri Anna-Karin Hatt ja Svenska Kraftnätin toimitusjohtaja Mikael Odenberg.
 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333