;
27.4.2012 12.10
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Tasehallinnan (Balancing) puiteohjeen julkinen kuuleminen on alkanut

Eurooppalaisten energiamarkkinaviranomaisten yhteistyövirasto ACER on julkaissut luonnoksen tasehallinnan puiteohjeesta (Framework Guidelines on Electricity Balancing) julkista kuulemista varten. Puiteohje käsittelee tuotannon ja kulutuksen väliseen tasapainottamiseen tarvittavien säätösähkön ja reservien hankintaa sekä taseselvitystä.
Puiteohje ohjaa myöhemmin julkaistavien sitovien eurooppalaisten verkkosääntöjen laadintaa, joiden valmistelutyöstä vastaa eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio ENTSO-E.
 
Puiteohjeen luonnosta voi kommentoida 25.6.2012 asti ACER:in sivuston ohjeiden mukaisesti.
 
 
Lisätietoja: Jyrki Uusitalo p. 030 395 5181