;
9.1.2012 14.00
Ajankohtaista

Talvimyrskyn vaikutukset kantaverkkoon 26.-27.12.2011 (Päivitetty 9.1.2012)

26.-27.12.2011 kulki Suomen yli kaksi ajankohtaan nähden voimakasta myrskyrintamaa. Myrskytuulten kaatamat puut aiheuttivat laajalti vikoja sähkönjakeluverkoissa Neljä puuvikaa Fingridin kantaverkkoon liittyneissä asiakkaiden 110 kV alueverkoissa aiheutti häiriön myös kantaverkon sähköntoimituksiin suojausautomatiikan toiminnan ja häiriöselvityksen ajaksi. Yksi merkittävä viestiliikenteen solmupistevika katkaisi kaukokäyttöyhteydet kolmelta Fingridin 110 kV sähköasemalta, mikä vaikeutti kantaverkon valvontaa ja käyttöä näiden asemien osalta.​
Kantaverkon häiriöt
  • 26.12.2011 Kolsi-Forssa 110 kV voimajohdon häiriöt. Voimajohdolla oli kaksi peräkkäistä häiriötä. Häiriöt johtuivat Niinijoensuun ja Lauttakylän johtohaaroille kaatuneista puista.
  • 26.12.2011 Kristiina-Kankaanpää 110 kV ohimenevät viat (3 kpl). Häiriön aiheutti alastulojohtimen heilahtaminen voimakkaan tuulen johdosta lähelle Isojoen sähköasemalle menevää köysikiskoa aiheuttaen oikosulun kahden vaiheen välille.  Ei keskeytyksiä asiakkaille.
  • 26.12.2011 Olkiluoto-Huittinen B 400 kV ohimenevät viat (4 kpl).  Todennäköisesti voimakas tuuli heilautti johtimen pylvään runkoon aiheuttaen 1-vaiheisen vian. Ei keskeytyksiä asiakkaille.
  • 27.12.2011 Hikiä-Forssa E 110 kV voimajohdon häiriö. Häiriö johtui Lopen johtohaaralle kaatuneista puista.
    27.12.2011 Hikiä-Nikkilä 110 kV voimajohdon häiriö. Voimajohdon Järvelän/Tennilän haaralle oli kaatunut puita.
  • 27.12.2011 Anttila-Vaarala 110 kV havaittiin pylväsvaurio, joka oli syntynyt mahdollisesti jo ennen myrskyä. Voimajohtopylvään toinen jalka oli päässyt painumaan maan siirtymän seurauksena. Voimajohto kytkettiin jännitteettömäksi vikapaikan erottamisen ajaksi. Landbon 110 kV liittymäpisteessä oli tästä syystä 6 vuorokauden siirtokeskeytys. Landbon asema oli kytketty täksi ajaksi 20 kV varasyöttöyhteyksien perään.
  • 27.12.2011 Fenno-Skan tasasähköyhteydellä puita neutraalipiirissä (ilmajohto-osuudella välillä Rihtniemi-Rauma). Kaatuneet puut eivät aiheuttaneet häiriötä tasasähköyhteyden siirtoon. Puut poistettiin normaalin käyttökeskeytyksen aikana 29.12.

 

Viestiliikenteen häiriöt

Myrsky katkaisi sähköt 27.12. Kiskon viestiliikenneasemalta, mikä on merkittävä viestiliikenteen solmupisteasema. Asema toimi sähkönsyötön katkettua 33 tuntia akkuvarmennuksella, minkä jälkeen se lopetti toimintansa 28.12. ja kaikki sen kautta kulkeneet viestiliikenneyhteydet menetettiin ml. Fingridin kaukokäyttöyhteydet Kemiön ja  Kalannin 110 kV sähköasemille sekä Naantalin kaasuturbiiniasemalle. Viestiliikenne palautui Kiskon aseman osalta toimintaan kun aseman sähköt palautuivat varajärjestelyllä (aggregaatti) 29.11. Aseman viestiliikenne oli poikki yhteensä 31 tuntia.

Häiriön vaikutukset

Kantaverkko selvisi talvimyrskystä yleisesti ottaen hyvin.

Osa vioista selvisi suojausautomatiikan toiminnalla eli ne olivat luonteeltaan ohimeneviä vikoja. Nämä viat näkyivät asiakkailla lyhyenä noin 1 sekunnin keskeytyksenä sähkönjakelussa. Neljä vioista oli pysyvää vikaa, jolloin sähköt olivat pois asiakkaiden sähköasemilta keskimäärin noin 2 tuntia. Pisimmillään sähköt olivat poikki Lopen sekä Järvelän sähköasemilta, joille sähköt palautuivat noin 5 tunnin kuluttua häiriön alusta.

 

Lisätietoja
Timo Kaukonen, puh. 040 545 2124