;
12.4.2012 12.30
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat

Sähkön tuontimäärät Venäjältä vaihtelevat markkinatilanteen mukaan

Venäjältä tuotavan sähkön määrä on viime aikoina vaihdellut huomattavasti päivän aikana. Ilmiö on uusi ja liittyy sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoilla. Venäjän ja Suomen välinen sähkökauppa on muutoinkin muutoksessa. Tavoitteena on lisätä kahdensuuntaista kauppaa maiden välillä.
Aikaisemmin sähköä on Venäjältä virrannut tasaisena tuontina Suomen suuntaan 1300 megawattia tunnissa. Nykyisin tuonti sahaa edestakaisin riippuen sähkön hinnasta rajan molemmilla puolilla. Viime syksyyn saakka sähkön myynti Venäjältä Suomeen on ollut lähes aina kannattavaa. Kuitenkin viime aikoina sähkö on ollut päiväsaikaan Venäjällä kalliimpaa kuin Suomessa, ja myynti Suomeen on kannattanut lähinnä yöllä ja viikonloppuisin.
 
- Perusperiaatteen mukaan sähkö siirtyy aina halvemman hinnan alueelta kalliimman hinnan alueelle. Emme ole tottuneet Venäjän tuonnin vaihteluihin, mutta nyt Venäjän ja Suomen välinen sähkökauppa on muuttumassa entistä markkinaehtoisemmaksi. Sähkön hinta määrää virran suunnan ja siksi meidän on kehitettävä kaupankäyntijärjestelmiämme, jotta tulevaisuudessa sähkön vienti Venäjälle on mahdollista, kertoi tänään Suomen kantaverkkoyhtiön Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen yhtiön järjestämässä Sähkömarkkinapäivässä. 
 
Venäjän ja Suomen välisessä sähkökaupassa käynnistettiin elokuussa 2011 kokeilu, jossa 100 megawattia maiden välisestä siirtokapasiteetista varataan pohjoismaisen sähköpörssin käyttöön. Aikaisemmin sähkön tuonti Venäjältä perustui täysin kahdenväliseen kauppaan ja tuontimäärä lyötiin lukkoon etukäteen riippumatta markkinahinnasta. Uudessa menetelmässä toimitusmäärä määräytyy sähköpörssissä markkinatilanteen mukaan.
 
- Toistaiseksi tämä koskee siis vain 100 megawattia, kun siirtokapasiteetin kokonaismäärä on 1300 megawattia. Mutta uskomme, että pörssikaupan osuutta voidaan lisätä asteittain. Tämä vaatii eräänlaisen sillan rakentamista kahden erilaisen markkinan välille.
 
Suomen ja Venäjän välisen suoran sähkökaupan käynnistäminen on pelinavaus kohti entistä markkinaehtoisempia menettelyjä EU:n ja Venäjän välisessä sähkökaupassa. Se on mallina myös EU-tason kehitystyölle, joka on käynnistetty eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden järjestön ENTSO-E:n (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ja venäläisten osapuolten välillä. Tavoitteena on entistä laajemmat ja toimivammat Euroopan sähkömarkkinat.
 
Fenno-Skan2:n kaapelivika
nostaa Suomen hintoja
 
Fingridin sähkömarkkinapäivässä tarkasteltiin Venäjän sähkökaupan muutosten lisäksi pohjoismaisten markkinoiden tapahtumia. Sähkön siirtokapasiteetin riittämättömyys Suomen ja Ruotsin rajalla on ollut ongelmana viimeisen vuoden aikana. Kapasiteettia on ollut tarjolla normaalin määrän verran, mutta kaupallinen kysyntä on ollut epätavallisen suurta. Pohjoismaissa on spot-markkinoilla ollut yhtenäinen hinta vain 20 - 30 prosenttia ajasta.
 
Tilannetta helpotti ensin uusi marraskuussa 2011 käyttöön otettu siirtoyhteys Fenno-Skan 2, joka lisäsi Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia 40 prosenttia.
 
- Valitettavasti tämän tasasähköyhteyden merikaapeli vikaantui helmikuussa laivan ankkurin aiheuttaman vahingon seurauksena. Näillä näkymin kaapeli saadaan korjattua toukokuun alussa. Kaapelivika on näkynyt Suomessa selkeästi korkeampina aluehintoina kuin muissa Pohjoismaissa. Hyvän pohjoismaisen vesitilanteen johdosta Suomeen olisi ollut tarjolla halvempaa pohjoismaista sähköä, mutta käytössä oleva siirtokapasiteetti ei ole mahdollistanut kaiken tarjolla olleen sähkön siirtämistä Suomeen, Ruusunen kertoi.
 
- Meidän lähialueillamme on seuraavan kymmenen vuoden aikana suunnitteilla yli 40 siirtoverkon investointiprojektia, joilla vastataan alueen markkinahaasteisiin. Norjan ja Ruotsin mahdollinen sähkön ylijäämä on esimerkiksi saatava siirretyksi sinne, missä on kysyntää. Uusiutuvat sähköntuotantotavat lisäävät myös säätökapasiteetin ja sisäisten verkkojen vahvistustarpeita. Lisäksi Saksan ydinvoimasta luopumisen aiheuttama tehotasapainon muutos heijastuu myös Pohjoismaihin, Ruusunen kommentoi.
 
Fingrid järjesti tänään sähkömarkkinoiden ajankohtaisista haasteista teemapäivän, jonka keskeisenä teemana olivat Venäjän ja Suomen välinen sähkökauppa sekä Itämeren alueen markkinoiden muutokset. Sähkömarkkinapäivän esityksiä voi seurata suorana webcasting-lähetyksenä sekä jälkikäteen tallenteina internetissä verkko-osoitteessa http://qsb.webcast.fi/f/fingrid/fingrid_2012_0412/
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 84 28
varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen, puh. 040 560 5274