;
28.11.2012 13.00
Lehdistötiedotteet, Projektit

Kristiinankaupungin ja Ulvilan välisen voimajohdon rakentaminen käynnissä

Fingridin uuden 400 kilovoltin voimajohdon rakennustyöt Kristiinankaupungin ja Ulvilan välillä ovat täydessä käynnissä. Uusien voimajohtopylväiden perustustyöt ovat meneillään ja vanhojen purettavien pylväiden purku on aloitettu. Samassa yhteydessä uusitaan Ulvilan sähköasema ja rakennetaan uusi asema Kristiinankaupunkiin. ​
Uusi voimajohto rakennetaan, koska nykyinen Länsi-Suomen siirtoverkko ei kykene ylläpitämään voimajärjestelmän käyttövarmuutta ja tarvetta vastaavaa sähkönsiirtokykyä. Alueella varaudutaan sähkön siirtotarpeiden merkittävään kasvuun. Yhteys mahdollistaa osaltaan uuden ydin- ja tuulivoiman verkkoon liittämisen. 
Kristiinankaupungista Ulvilaan rakennettava voimajohto on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, jonka mukaan 220 kilovoltin jännitteinen, teknisesti ikääntynyt voimansiirtoverkko korvataan uudella 400 kilovoltin verkolla.

Voimajohdon rakentaminen edellyttää ennalta suunniteltuja, mutta hankalia sähkönjakelun siirtokeskeytyksiä. Verkonosia joudutaan tilapäisesti ottamaan pois käytöstä rakentamisen yhteydessä, ja työn aikana saattaa esiintyä lyhyitä sähkönjakelun keskeytymisiä. Kytkentöjen huolellisella suunnittelulla pyritään estämään katkosten näkyminen asiakkaille ja kuluttajille.

Uusi voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti joko nykyisten voimajohtojen paikalle tai niiden rinnalle.  Voimajohto rakennetaan Kristinestadin ja Ulvilan sähköasemien välille, ja on löydettävissä Fingridin verkkosivuilta nimellä Kristinestad–Ulvila-voimajohto.

Hanke on jaettu kahteen rakentamisurakkaan. Pohjoisemmassa urakassa välillä Kristinestad–Leväsjoki rakentaminen on aloitettu perustustöillä ja vanhojen voimajohtorakenteiden purkamisella. Rakennustyöt etenevät vaiheittain siten, että pohjoisempi urakka on kokonaisuudessaan valmis lokakuun loppuun 2014 mennessä. Eteläisemmässä urakassa purkutyöt ovat käynnistyneet Ulvilan ja Pomarkun välillä. Johto-osuus Leväsjoki–Ulvila on pääosin valmis vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä.

Voimajohtohankkeen yhteydessä uusitaan Ulvilan sähköasema sekä rakennetaan Kristenestadin uusi sähköasema, joka korvaa pitkällä tähtäimellä Kristiinankaupungin nykyisen ikääntyneen sähköaseman. Uusi asema parantaa alueen verkon kapasiteettia ja käyttövarmuutta. Rakentamisaikana aiheutuu kuitenkin haasteita alueen verkon käyttövarmuudelle tilapäisten kytkentöjen vuoksi etenkin keväästä 2013 kesään 2014.


Lisätietoja:
kytkentätilanteet/
verkkokeskuksen päällikkö Arto Pahkin, puh. 030 395 4315
sähköasemat/
projektipäällikkö Mika Väärämäki, puh. 030 395 5151
projektipäällikkö Sami Mäki, puh. 030 395 5283