;
17.4.2012 09.00
Ajankohtaista

Forssan varavoimalaitoksessa pienehkö öljyvuoto

Forssan varavoimalaitoksella tapahtui 13.4.2012 perjantai-iltapäivänä käyttöönoton yhteydessä toiminnallinen virhe, jonka seurauksena pienehkö määrä kevyttä polttoöljyä pääsi valumaan maaperään voimalaitosrakennusten läheisyydessä.
Toimenpiteet vahinkojen minimoimiseksi aloitettiin välittömästi ja viranomaisia informoitiin tapahtuneesta. Kaikki voimalaitostontille tulevat sadevedet ohjataan voimalaitoksen varoaltaaseen, kunnes pilaantunut maa-aines on saatu asianmukaisesti poistettua voimalaitostontilta.
 
Polttoaineprosessiin liittyvät käyttöönottotoimenpiteet on keskeytetty, kunnes järjestelmä on uudelleen käyty läpi ja mahdolliset toimintahäiriöt on selvitetty.
 
Lisätietoja: projektipäällikkö Juha Pikkupeura, puh. 030 395 4169