;
30.1.2012 13.00
Ajankohtaista

Fingridin uusi liittymismaksukäytäntö voimaan 1.2.2012

Energiamarkkinavirasto on vahvistanut 26.1.2012 antamallaan päätöksellä Drno 484/433/2011 Fingridin esityksen uudeksi liittymismaksukäytännöksi 1.2.2012 alkaen koskien uusia liityntöjä kantaverkkoon ja menettelyä nykyisten liityntöjen muutostilanteissa. ​
Uusi liityntähinnoittelu ja -ehdot selkeyttävät liittymisen maksukäytäntöä ja sopijapuolten välisiä vastuita koko liitynnän elinkaaren ajalta - lisäksi uusi menettely on liittyjien kannalta tasapuolisempi aiempaan verrattuna. Jatkossa liittyjät maksavat liittymisestään  jänniteportaittain  kantaverkon sähköasemille ja voimajohdoille määritellyn liittymismaksun, joka perustuu  keskimääräisiin toteutuneisiin rakentamiskustannuksiin kantaverkossa.

Liittymismaksuja tarkastetaan vuosittain perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin rakennuskustannuksiin ja seuraavaa  vuotta koskevat maksut vahvistetaan vuosittain syyskuussa.
Fingridin tavoitteena on yhtenäistää kaikki jo olemassa olevatkin liitynnät esitetyn käytännön mukaisiksi asteittain sitä mukaan kuin vanhoja liityntöjä uusitaan. Liitynnän käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä tulevat korvausinvestoinnit katetaan siirtotariffilla kantaverkkomaksuin koko sopimuskauden ajan.
Ohessa liitteenä kantaverkon liittymismaksun määräytymisperusteet ja liittymismaksut 2012.

Lisätietoja: Petri Parviainen, p. 030 395 5282 tai 040 052 7706 
                     Jarno Sederlund, p. 030 395 4251 tai 040 519 5071