;
9.5.2012 09.00
Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingridiltä investointipäätös muuntoasemasta Lavianvuoreen

Kangasalan Lavianvuoreen nousee nykyisen sähköverkon toimintaa täydentämään vuonna 2015 uusi muuntoasema. Kangasalan ja Valkeakosken rajalle sijoittuva sähköasema yhdistetään alueen 110 kilovoltin verkkoon 6 kilometrin pituisella uudella 110 kV voimajohdolla.
Pirkanmaan maankunnan sähkönsyötöstä vastaa pääosin Kangasalla sijaitseva 400/110 kilovoltin muuntoasema. Kangasalan aseman muuntokapasiteetti on käymässä vähiin sähkön kulutuksen kasvun myötä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on tehnyt investointipäätöksen uuden 400/110 kV -muuntoaseman rakentamisesta Lavianvuoreen vahvistamaan Pirkanmaan alueen sähköverkkoa. Uusi asema tukee alueen kantaverkon pitkän tähtäimen kehitystä.
 
Investointihankkeen kustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa. Lavianvuoren muuntoasema sijoittuu nykyisen Hikiä - Kangasala 400 kilovoltin johdon varrelle, ja yli 16 hehtaarin asematontti antaa hyvät mahdollisuudet kytkinlaitosten laajentamiselle verkon kehittyessä. Muuntoasema tulee sijaitsemaan lähellä eteläisen Pirkanmaan sähkönkulutuksen painopistealuetta.
 
 
Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, puh. 030 395 5135