;
20.4.2012 15.00
Ajankohtaista

Fenno-Skan 2 tasasähköyhteyden kaapelivian korjaustyöt etenevät

Fenno-Skan 2 merikaapelin korjaustyöt ovat edenneet hyvin. Parhaillaan on käynnissä kaapeliliitoksen tekeminen korjaustyöhön käytettävän laivan kannella. Työvaiheen onnistumisen edellyttää, että aallokko pysyy riittävän matalana ja laiva pystytään pitämään paikallaan aallokossa. Mikäli sääolosuhteet merialueella säilyvät suotuisina ja kaapelin korjaustöiden jälkeiset käyttöönottotestit onnistuvat, niin kaapeli on mahdollista saada markkinoiden käyttöön huhtikuun lopulla.
Fenno-Skan 2 merikaapeli vikaantui 17. helmikuuta laivan ankkurin aiheuttaman vahingon seurauksena. Kaapelivika on näkynyt Suomessa selkeästi korkeampina aluehintoina kuin muissa Pohjoismaissa. Hyvän pohjoismaisen vesitilanteen johdosta Suomeen olisi ollut tarjolla halvempaa pohjoismaista sähköä, mutta käytössä oleva siirtokapasiteetti ei ole mahdollistanut kaiken tarjolla olleen sähkön siirtämistä Suomeen.
 
Lisätietoja:
Jyrki Uusitalo, puh 030 395 5181 
Matti Jalkanen, puh. 030 395 5130