;
19.11.2012 08.00
Ajankohtaista

Euroopan komissiolta tiedonanto sähkön sisämarkkinoista

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon sähkön sisämarkkinoiden tilasta. Tiedonanto arvioi nykymarkkinoiden toimivuutta ja parannuskohteita sekä esittää toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi. ​
Komissio peräänkuuluttaa joustavuutta niin kulutukseen kuin tuotantoonkin ja toivoo, että ensisijaisesti investointeja ohjaisivat markkinat eivätkä erilaiset tukimekanismit.
Komissio pitää viime aikoina kaavailtuja tuotantokapasiteetin korvausmekanismeja riskinä sisämarkkinoiden toimivuudelle. Sen vuoksi se pitää tärkeänä sitä, että mekanismin käyttöönottoa harkitsevassa maassa tutkitaan vaikutukset myös naapurialueisiin ja sisämarkkinoihin kokonaisuutena.
 
Riittävän tuotantokapasiteetin takaaminen nahdään komissiossa julkisena palveluvelvoitteena ja sen perusteella tukimekanismeja EU:n kontrollin alaisena asiana. Komissio aikoo järjestää aiheesta konsultaation ja sen perusteella esittää jatkotoimenpiteitä.
 
Sekä sähköverkkojen laajentaminen että nykyaikaistaminen entistä älykkäämmiksi nähdään myös markkinoiden kannalta tärkeänä tavoitteena. Komissio patistaakin jäsenvaltioita laatimaan suunnitelman verkkojensa kehittämiseksi ja siten kulutuksen entistä paremman jouston mahdollistamiseksi. Myös jakeluverkkotoimijoiden rooli tulee uudelleentarkasteltavaksi tässä yhteydessä.  
 
Tiedonannon kokonaisuudessaan voi lukea täältä.